Cymraeg

Sgwrs yn yr Oriel

Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume gan Rembrandt

Talks | 7 Ebrill 2022 - 7 Ebrill 2022

Ymunwch Justine Rinnooy Kan, Dorset Curatorial Fellow (Paintings 1600-1800), The National Gallery i darganfod mwy o’r Campwaith

1-2yp 07/04/2022

manual override of the alt attribute
74 F83 BFC C849 4281 A77 E 21034 EABAA88

NG4930

Rembrandt

Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume

1635

Oil on canvas

123.5 x 97.5 cm

© The National Gallery, London

Mae portread Rembrandt o’i wraig a’i awen Saskia wedi tanio amrywiaeth o ddehongliadau dros y blynyddoedd. Mae ei ffrog werdd lachar wedi'i haddurno â blodau, yn adlewyrchu poblogrwydd aruthrol paradwys chwedlonol Arcadia yng nghymdeithas Iseldireg yr 17eg ganrif. Mae hyn yn gwahodd y cwestiwn: a ydym yn edrych ar bortread cywir, neu a ddefnyddiodd Rembrandt Saskia fel model i greu delwedd o rywbeth arall? Ymunwch â Justine i archwilio’r paentiad o fewn cyd-destun byd Rembrandt, wrth i ni glosio i mewn ar ei yrfa, ei deulu, a’i ddyfeisgarwch eithriadol.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.