Cymraeg

Arlunio Bore Da

Llun ffigwr misol gyda Lois Hopwood

Digwyddiadau | 9 Gorffennaf 2022 - 3 Rhagfyr 2022

Cymerwch wyliau o'ch arddull greadigol i archwilio gwaith artistiaid eraill. yn dechrau Gorffennaf 2022

manual override of the alt attribute

Mae llawer ohonom sy'n mwynhau lluniadu wedi mynd at ddeunyddiau ac wedi datblygu arddull sy'n gweddu i'n pwnc ac yn aml dyna pam rydym yn gwerthu ein gwaith.

Yn y gyfres hon o weithdai misol bydd yr artist Lois Hopwood yn eich annog i gymryd gwyliau o’ch steil eich hun a gweithio yn null rhywun arall. Trafodwch beth maen nhw'n ei wneud sut maen nhw'n ei wneud, y deunyddiau maen nhw'n eu defnyddio, sut maen nhw'n defnyddio ffigwr yn eu gwaith, perthnasedd lliw, llinell a chyfansoddiad.

Mae'r gweithdai'n dechrau ddydd Sadwrn 9 Gorffennaf 10.30 - 1pm ac yna'n rhedeg ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis tan fis Rhagfyr. £20 y sesiwn. Archebwch fesul sesiwn neu mewn bloc. Mae lleoedd yn gyfyngedig, archebwch ymlaen llaw.

Amlinelliad o'r gweithdy:

Awr gyntaf - lluniad ffigwr gyda model mewn dillad mewn pedwar ystum 15 munud.

Ail awr a hanner - defnyddiwch eich lluniad ffigwr i wneud llun gan ddefnyddio'r Mis en Scen - y set rydym wedi creu yn y stiwdio.

Mis en scen- yn gosod y cefndir gyda tecstiliau celfi celf ac ati.

Mewn gweithdai blaenorol rydym wedi edrych ar Matisse, Egon Schiele, Modigliani a Frida Kahlo. Yn y dosbarthiadau hyn rwyf yn y gweithdai hyn byddwn yn edrych ar Gwen John, Ben Nicholson, Bonnard, ac yn ailymweld â Matisse.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £20.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

02.06.2022 – 03.06.2022

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.