Cymraeg

Caredig i'r Meddwl

Gweithdai prynhawn dydd Sadwrn i blant 8 - 12 oed

Digwyddiadau | 18 Mehefin 2022 - 16 Gorffennaf 2022

Dechrau dydd sadwrn 18fed Mehefin 1.30 - 3.30yp

manual override of the alt attribute

Clwb celf prynhawn Sadwrn rheolaidd i blant ag angerdd am greadigrwydd. Gweithio gydag ystod o ddeunyddiau a syniadau i'w harchwilio, chwarae a chael hwyl gyda'ch gilydd.

Wedi’u hysbrydoli gan fyd natur, bydd y gweithdai hyn yn cysylltu pobl ifanc ac yn meithrin creadigrwydd. Eu nod yw cefnogi lles a thanio'r dychymyg.

Maent yn canolbwyntio ar ddiwylliant Cymreig ac yn cael eu cyflwyno'n ddwyieithog.

"Rwy'n hoff iawn o'r bobl sy'n mynd yma, maen nhw'n ddoniol iawn ac mae'r athrawon yn dda iawn".Arweinir y gweithdai gan yr artistiaid Nicky ac Elin o'r sefydliad celfyddydol Ennyn. Mae Ennyn yn gweithio gyda chymunedau gyda Chanolbarth Cymru yn darparu gweithgareddau celfyddydol dwyieithog https://cy.ennyncymru.com

IMG 2156
IMG 2155
IMG 1137
IMG 0610
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Child (U16) Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

15.04.2022 – 18.04.2022

02.05.2022 – 02.05.2022

02.06.2022 – 03.06.2022

Archebwch docyn diwrnod yma.

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig