Cymraeg

Caredig i'r Meddwl - geiriau, straeon a swyngyfaredd

Gweithdai prynhawn dydd Sadwrn i blant 8 - 12 oed

Digwyddiadau | 25 Mehefin 2022 - 16 Gorffennaf 2022

Dechrau dydd sadwrn 25fed Mehefin 1.30 - 3.30yp

manual override of the alt attribute

Geiriau, straeon a swyngyfaredd


Mae'r gweithdai poblogaidd, ystyriol a chefnogol hyn yn dychwelyd gyda nhw
sesiynau yn archwilio Pedair Cainc y Mabinogi - y chwedlau hynaf ac enwocaf yng Nghymru. Bydd y gweithdai yn cael eu llywio gan straeon Gwion Bach a Ceridwen. Bydd plant yn archwilio eu creadigrwydd trwy eiriau, straeon a swynion!

Archebwch ymlaen llaw gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

25 Mehefin - Nicky Arscott - Creaduriaid Symudol


Sesiwn arlunio a phaentio cam-wrth-gam yn seiliedig ar chwedl hudolus Gwion Bach a Ceridwen y swynwr, gan archwilio gwahanol siapiau a ffurfiau anifeiliaid.

2il Gorffennaf - Beth Clewes a Nicky Arscott - Castio Swynion


Sesiwn hwyliog o adrodd straeon, ysgrifennu creadigol a chreu diodydd wedi’i hysbrydoli gan y tymhorau, yr awyr agored a chrochan goleuedigaeth gwych Ceridwen!

9 Gorffennaf - Beth Clewes - Adeiladu Stori: Bydoedd Hudolus


Defnyddio deunyddiau naturiol a rhai a ddarganfuwyd i osod y llwyfan ar gyfer ein mythau a'n chwedlau ein hunain.

16 Gorffennaf - Nicky Arscott - Adeiladu Storïau: Bwystfilod Hudolus


Sesiwn yn archwilio sut i beintio a dod â'n cymeriadau rhyfeddol ein hunain yn fyw ar raddfa fawr.

Maen nhw'n canolbwyntio ar ddiwylliant Cymru ac yn cael eu cyflwyno'n ddwyieithog.

"Rwy'n hoff iawn o'r bobl sy'n mynd yma, maen nhw'n ddoniol iawn ac mae'r athrawon yn dda iawn" cyfranogwr blaenorol.


Arweinir y gweithdai gan yr artistiaid Nicky a Beth o'r sefydliad celfyddydol Ennyn. Mae Ennyn yn gweithio gyda chymunedau yn y Canolbarth yn darparu gweithgareddau celfyddydol dwyieithog.

Nicky Arscott
Artist gweledol a bardd yw Nicky. Mae hi wedi gweithio ar amrywiaeth o brosiectau, o greu toiled enfawr i WaterAid fynd ag ef i Senedd yr UE, i osod polyn Mai rhyngweithiol yng Ngŵyl y Gelli fel rhan o’i phreswyliad artist yno. Mae ganddi MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Texas, Austin.

​Mae hi wedi cydweithio â beirdd eraill mewn llawer o ieithoedd gwahanol i greu comics barddoniaeth sydd wedi’u cyhoeddi ar draws y byd.

Mae hi’n byw yn Llanbrynmair, Canolbarth Cymru gyda’i gŵr a dau o blant.

Beth Clewes

Mae gan Beth radd BA hons mewn Drama ac Ysgrifennu Creadigol, ac mae ei gyrfa’n wedi amgylchynu darparu gweithgareddau barddoni, dawns, drama, a chrefft i blant ac oedolion mewn amrywiaeth o ofodau. Fel hyfforddwr awyr agored, mae Beth wedi cynnig gweithgareddau adeiladu tîm ac anturio yn yr awyr agored (ar dir a dwr). Mae Beth yn angerddol am fod allan ynghanol natur ac archwilio beth sydd o’n cwmpas. Yn ddiweddar fe gwblhaodd brentisiaeth mewn Ffasiwn a Thecstiliau ac dysgu sgiliau newydd creu dillad. Yn ei hamser rhydd, mi fydd Beth yn mynd ar anturiaethau, gwario amser gyda ffrindiau neu creu rhywbeth yn ei chartref.


Arweinir y gweithdai gan yr artistiaid Nicky ac Elin o'r sefydliad celfyddydol Ennyn. Mae Ennyn yn gweithio gyda chymunedau gyda Chanolbarth Cymru yn darparu gweithgareddau celfyddydol dwyieithog https://cy.ennyncymru.com

IMG 2156
IMG 2155
IMG 1137
IMG 0610
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau