Cymraeg

Chwarae Deunydd gyda Ffion Evans

Chwarae Creadigol Synhwyraidd: Rhan o Groeso Cynnes

Gweithdai a Chyrsiau | 5 Mawrth 2023 - 5 Mawrth 2023

Wedi'i anelu at blant 6-11 oed, fodd bynnag mae croeso i deuluoedd â phlant iau neu hŷn ymuno hefyd.
Byddai'r sesiynau yn agored i bob gallu ond gallent fod yn arbennig o fuddiol i blant ag anghenion ychwanegol oherwydd natur synhwyraidd.

manual override of the alt attribute
3 C21 EAF9 405 E 40 C8 A67 E B6 D31 A460 DB6
2 CE9 E98 A 9 C1 C 4045 BCC7 DDE55 A71 D29 A
7 D114 B15 3 E45 401 D BC86 D438 F8 A4 FBD9
BE1 CA5 C4 B2 B6 4 D23 9964 47 FEA7 E0 B9 DB
790 C32 FB EDF6 4045 9 E3 D 2 EA15 D8 F3 ABC

Sesiwn (1) - 11-12:30pm

Sesiwn (2) - 1:30-3pm


Sesiynau chwarae creadigol synhwyraidd i blant 6-11 oed a’u teuluoedd. Byddwn yn defnyddio ein synnwyr o gyffwrdd i archwilio cyffyrddiad a'n hamgylchedd o'n cwmpas trwy wahanol gyfryngau artistig.

Rwy'n artist tecstilau Cymreig sy'n archwilio chwarae a chyffyrddiad i ymgysylltu â phobl a dod ag eiliadau o lawenydd a chwilfrydedd i bobl trwy ryngweithio; mae fy ngwaith celf yn cael ei wneud i gael ei gyffwrdd. Mae’r synhwyrau a seicoleg yn llywio fy ngwaith, o elfennau o ASMR, i ddamcaniaeth chwarae. Mae'r lluniadau cyffyrddol synhwyraidd a wnaf hefyd wedi'u hysbrydoli gan bresenoldeb ac ystyr gwrthrychau sy'n gyffredin i fywyd bob dydd a'r perthnasoedd a wnawn â nhw. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn Therapi Celf a chredaf fod creu celf ymarferol yn ogystal â chael fy amgylchynu gan greadigaethau celf synhwyraidd, yn hanfodol i fod o fudd i iechyd meddwl a lles. Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gall celf fod o fudd i gymdeithas trwy gelf neu gelfyddyd sy'n ymgysylltu â'r gymuned mewn lleoliadau gofal iechyd neu addysg.

Tocynnau

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org