Cymraeg

Fy Nghoeden Ein Coedwig

Dewiswch goeden frodorol ar gyfer eich gardd neu fan gwyrdd - DDydd Sadwrn Mawrth 12- 3pm

Digwyddiadau | 25 Mawrth 2023 - 25 Mawrth 2023

DDYDD SADWRN 25 MAWRTH 12-3PM

manual override of the alt attribute

Ar ôl anrheg lwyddiannus yn ystod hanner tymor gydag ychydig llai na 50 o gartrefi yn casglu coed, rydym yn falch iawn o ddod â'r hyb pop-up yn ôl ddydd Sadwrn 25 Mawrth 12 - 3pm.

I ddewis eich coed a phecyn o hadau blodau gwyllt brodorol Cymreig trowch i fyny yn yr oriel ac ymwelwch â My Tree Our Forest ychydig y tu allan i'r drws rhent.

Gwirfoddolwyr hyfforddedig i'ch helpu i ddewis coeden sy'n addas ar gyfer eich man gwyrdd.

Mae'r coed tua 60cm o daldra mewn plwg compost bach.

Mae Llywodraeth Cymru a Choed Cadw, Coed Cadw yng Nghymru, yn cynnig miloedd o goed i gartrefi yng Nghymru, yn rhad ac am ddim.

Bydd y coed yn helpu i fynd i'r afael ag effeithiau newid hinsawdd ac yn cyfrannu at Goedwig Genedlaethol Cymru. Mae miloedd o goed eisoes yn cael eu plannu gan bobl Cymru.

Fel rhan o gynlluniau Oriel Davies i wrthbwyso ein hôl troed carbon byddwn yn dosbarthu glasbrennau i’n cymuned – ymunwch â ni a dechreuwch fynd i’r afael â newid hinsawdd heddiw.

Mae naw rhywogaeth o goed llydanddail brodorol ar gael, sy’n addas ar gyfer gerddi, perthi a mannau gwyrdd eraill, gan gynnwys Criafolen ac Afalau Cranc sy’n darparu bwyd i adar.

Gallwch ddod o hyd i ni ar y map canolbwynt yn ogystal â'r 55 arall ledled Cymru: https://www.google.com/maps/d/....

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig