Cymraeg

DATGANIAD PIANO

PAUL TURNER

Events | 4 Mehefin 2023 - 4 Mehefin 2023

Daw ein penwythnos o Biano yn yr Oriel i ben gyda pherfformiad gan Paul Turner.

manual override of the alt attribute

Chopin (1810 -1849)

Fantaisie–Impromptu in C# minor Op.66

Waltz in C# minor Op.64 No.2

Nocturne in C# minor (Op.Post.)

Mussorgsky (1839 – 1881)

Pictures at an Exhibition

Promenade

1 The Gnome

Promenade

2 The Old Castle

Promenade

3 Tuileries. Children quarrelling at play

4 Bydlo

Promenade

5 Ballet of the unhatched chickens

6 Samuel Goldenberg and Schmuyle

Promenade

7 The market place at Limoges

8 Catacombae

9 Hut of the Baba-Yaga

10 The Great Gate of Kiev

“Dim ond gwych ac mor ddyrchafol iawn. Fe dawelodd fy niwrnod prysur. Dyn arbennig iawn sy'n siarad â'i ddwylo!” (Sheila Harrod, Noddwr Gŵyl yr Hen Dref)

Mae’r pianydd Paul Turner yn unawdydd profiadol iawn ac yn chwaraewr cerddoriaeth siambr sy’n enwog am ei chwarae sensitif “...wedi’i bartneru’n wych gan gyfeiliannau sensitif a bywiog Paul Turner...y chweched ymdeimlad hwnnw o amseru sef gwir ddawn y cyfeilydd” (Eastern Daily Press ). Mae’n rhagori mewn ystod eang o genres fel y dangoswyd mewn digwyddiadau diweddar, sy’n cynnwys: perfformiadau o Rhapsody in Blue gan Gershwin a Concerto in F; ei ymddangosiad cyntaf yn y National Theatre gyda Maria Ewing mewn dathliad o fywyd Syr Peter Hall; gŵyl Ralph Vaughan Williams gyda Jack Liebeck ac aelodau o Bedwarawd Sacconi; Coleg y Brenin Caergrawnt gyda Nicholas Daniel yn ystod wythnos y Pasg; Ligeti ‘Hommage a Brahms’ gyda Martin Owen; recordiad gyda Miranda Dale ar gyfer y Proust Society a chydweithrediad newydd gydag enillydd rownd derfynol Cerddor Ifanc y Flwyddyn y BBC, y sacsoffonydd Robert Burton. “O’i ran ef, cynigiodd Turner…ysgrifennu piano cywrain wedi’i rendro ag eglurder ac osgo rhagorol” (Richard Whitehouse). “Gwnaeth Turner... berfformiad ysblennydd, gan arddangos ei alluoedd rhyfeddol fel cyfeilydd” (Surrey Advertiser) “Pianydd doeth a sensitif” (Gŵyl Gŵyr). “Diolch Paul am gyngerdd gwirioneddol wych! Roedd eich chwarae yn anhygoel a hardd, ac roedd yn bleser bod mor agos ato! Gobeithio y gwelwn ni chi eto yn fuan!” (Lucy Hollins, arweinydd)

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i wneud yn bosibl oherwydd rhodd ddienw. Os hoffech gyfrannu at Oriel Davies ystyriwch ddefnyddio Cymorth Rhodd. Gofynnwch wrth y ddesg am ragor o wybodaeth.


Rydym mor ddiolchgar i Stuart Jones Pianos sydd wedi darparu’r piano ar gyfer y perfformiad hwn.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £12.50 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Bydd y perfformiad yn dechrau am 3pm. Bydd yr Oriel ar agor o 2pm gyda lluniaeth ar gael i'w brynu.

Bydd yr holl elw yn cefnogi artistiaid a rhaglen yr oriel o ddigwyddiadau a gweithgareddau. Bydd 10% o'r gwerthiant yn cael ei roi i APÊL DDYNOLOL DEC UKRAINEDigwyddiadau Cysylltiedig