Cymraeg

Proses 22

Sioe fywiog o waith myfyrwyr 9th - 24ain Gorffennaf

Digwyddiadau | 9 Gorffennaf 2022 - 24 Gorffennaf 2022

Profwch ehangder y gwaith newydd a grëwyd gan fyfyrwyr celf a dylunio yng Ngholeg y Drenewydd, rhan o Golegau Grŵp NPTC. Mynediad am ddim

manual override of the alt attribute

Mae gan Goleg y Drenewydd, rhan o Grŵp Colegau NPTC ac Oriel Davies hanes cryf o gydweithio. Mae'r oriel a'r coleg yn cydweithio ar arddangosfeydd, sgyrsiau, gweithdai a mentora myfyrwyr.

Wedi’i guradu gan fyfyrwyr, mae Proses 22 yn dod â detholiad cyffrous, heriol ac ystyriol o waith ynghyd.

Mae’r curaduron dan hyfforddiant Minka Steer ac Anita Ashworth yn disgrifio’r sioe a thaith y myfyriwr dros y ddwy flynedd ddiwethaf

“Mae myfyrwyr Coleg y Drenewydd 2022 NPTC wedi blodeuo wrth iddynt ddod i’r amlwg o’r newidiadau seismig i fywyd a’r ffyrdd o weithio a deimlwyd yn ystod anterth y pandemig Covid 19.

Mae'r corff hwn o waith yn dyst i ansawdd a natur amrywiol gwaith myfyrwyr, nid yn unig yn y gwahanol feysydd cwricwlaidd Celf a Dylunio, ond hefyd yn y cyfryngau, pwnc, graddfa, techneg, a methodoleg.

Nod yr arddangosfa hon yw archwilio'r broses greadigol, o'r cenhedlu i'r arbrofi, trwy'r camau datblygu ac yn olaf cwblhau prosiect.

Gobeithiwn y byddwch yn cysylltu â'r syniadau a gyflwynwyd ac yn gweld y profiad gwylio yn swynol."

Gyda diolch i’r holl fyfyrwyr, Minka ac Anita a staff celf a dylunio NPTC Carys, Ian, Nia a Rob.

Llun Elizabeth Blanche, Diploma Sylfaen Lefel 3-4 WJEC mewn Celf a Dylunio


Ymweld â Ni

Mae croeso i chi alw heibio ac ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond efallai y bydd ciw os ydym hyd at ein capasiti.

Felly rydym yn cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio ac archebu slot ymweld wedi'i amseru.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau