Cymraeg

Singing Workshop

26/11/22 1.30 - 3.00pm

Digwyddiadau | 10 Rhagfyr 2022 - 10 Rhagfyr 2022

CREU CÂN TYMHOROL

manual override of the alt attribute

Gweithdy canu rhad ac am ddim, llawn chwerthin, gyda Charlotte Woodford.

Does dim angen profiad – croeso i bob oed, gallu, dechreuwyr pur a chantorion profiadol!

Ymunwch â Charlotte i greu cân dymhorol gyda’ch gilydd mewn awyrgylch cynnes, chwareus a chyfeillgar. “Byddwch yn amyneddgar wrth i mi arbrofi gyda defnyddio eich geiriau i greu haenau o harmoni i chi eu canu. Mae croeso mawr i'r dewr, y byrfyfyr neu'r cynnig o syniadau cerddorol. I'r mwyafrif, bydd canu'r rhannau cyfeiliant syml yn berffaith. Disgwyliwch lawer o chwerthin a chysylltiadau hyfryd â'ch gilydd - yn ogystal â'n creadigaeth gerddorol unigryw ein hunain!"

Rhoddion tuag at Gôr Cymunedol Hafren.

Seidr poeth a mins peis ar werth.

Mae Charlotte Woodford yn arweinydd gweithdy medrus a phrofiadol sydd wedi bod yn dysgu ac addysgu cerddoriaeth ar hyd ei hoes, yn gyntaf fel pianydd a Sielydd, ac yn ddiweddarach fel cyfarwyddwr côr. Daeth y pandemig â hi i ddysgu Solffa (iaith cerddoriaeth) ar-lein, gan helpu pobl i ddod yn hyderus wrth gyfansoddi, byrfyfyrio, darllen a gwrando. Mae hi wrth ei bodd yn gweld y llawenydd a’r hyder y mae pobl yn ei gael wrth ganu gyda’i gilydd neu ddatblygu rhuglder mewn cerddoriaeth. Mae hi hefyd yn athrawes Ioga Chwerthin ac wrth ei bodd yn dod â chwerthin, creadigrwydd a chwareusrwydd i'w gwaith.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Concession £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.