Cymraeg

Ffair Wanwyn

Dydd Sul 30th Ebrill 11am - 8pm

Digwyddiadau | 30 Ebrill 2023 - 30 Ebrill 2023

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni wrth i ni fownsio a dawnsio ein ffordd i ddyddiau melys, hir y gwanwyn.

manual override of the alt attribute

RHAGLEN

11am - 5pm Stondinau, Marchnad Gwneuthurwyr, Cerddoriaeth a Gweithdai

3pm Gorymdaith

4pm Qwerin – perfformiad dawns gyfoes Gymreig

4.30pm Colin Daimond a band Ffynci Jync

5 - 6.30pm Clwb DJ a pherfformiadau byw

6.30pm Qwerin

Clwb DJ 7pm a pherfformiadau byw

8pm Cau

Nula Hula circus skills

Mae'r Ffair Wanwyn yn ddigwyddiad cymunedol anhygoel - edrychwch pwy sy'n dod...

Qwerin

Gweithdai

Zoenso (gwneud printiau), Jeanette Gray (gwehyddu gyda deunyddiau naturiol), Ffynci Jync (gweithdai gwneud offerynnau a dawns), Cultivate (gweithdai bwyd a thyfu), Chwarae Teg (gwneud bathodynnau, zines a helfa drysor)

Stondinau

Clwb Garddio’r Drenewydd, Climate Action Y Drenewydd, RSPB, Menter Maldwyn, Lles Powys, Tir Coed, Sustrans, Tiger Blossom Face Paint, Henna with Annabie, Mind Charity, Lingen Davies, Newtown Seventh Day Adventist Church, Severn Rivers Trust, Celf-Able

Marchnad Gwneuthurwyr

Ynn a llwyfen (blodau wedi'u torri a chynnyrch lleol), Corrine Joy Jewellery, Cece and Bloom (dillad babi wedi'u gwneud â llaw), Graham Beadle (llwyau wedi'u cerfio â llaw), Vicky Ware (cerameg), Wiggles a Florence (tecstilau ac anrhegion), Marion Elliott (printiau a chardiau), Amy Sterly (printiau), Idris Emporium (gwlanau neon wedi’u lliwio â llaw), Katie Fitchett (celf ac anrhegion), Newtown Knit and Knatter, Zsa Zsa Boutique (dillad o’ch hoff chi), Siop Oriel Davies, Colourburst Gemwaith, Ruby Boswell-Green (printiau leino)

Diodydd a Bwyd

Caffi Davies Café, Stwff a Things (diodydd poeth a byrbrydau a gynhyrchir yn lleol), Hummingbird Cafe (bwyd Caribïaidd), Hoof and Scoop (hufen iâ).

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig