Cymraeg

Llonyddwch yn y Prysur: Billy Maxwell Taylor

Symudiad Meddwl yn yr oriel: rhan o Croeso Cynnes

Events | 2 Mawrth 2023 - 3 Mawrth 2023

Mae Billy Maxwell Taylor yn ymarferwr symudiad rhyngddisgyblaethol sy'n curadu gofod ar gyfer llonyddwch a theimlad mewn byd sydd bob amser yn symud. Mae ei waith symud yn cynnwys gweithio gyda Frantic Assembly, Divadlo Continuo, Hijinx, Created a Monster, CDC Cymru, Richard Chappell Dance, Volcano a’i gwmnïau ei hun: Now & Then Theatre, Theatr Yos a The Motion Pack. Ar ôl graddio gyda gradd BA (Anrh) Celfyddydau Theatr Ewropeaidd Coleg Rose Bruford gydag anrhydedd Dosbarth Cyntaf, symudodd Billy i Gymru lle mae’n parhau â’i waith creu gyda The Motion Pack, sydd ar hyn o bryd yn teithio gyda Rain Pours Like Coffee Drops ledled Cymru a Lloegr.

manual override of the alt attribute

Gosodiad Llonyddwch

I gyd-fynd â'r gwaith celf adlewyrchol yn yr oriel, bydd Billy yn curadu gofod myfyriol trwy gydol y dydd. Gallai hyn ddigwydd y tu allan neu yn ein stiwdios neu orielau. Gallai fod yn sgôr sain wedi’i hysbrydoli gan y tywydd (myfyriol o ran ansawdd) gyda fideos o’u hymchwil (glaw, afonydd, y môr). Mae dŵr yn aml wedi’i gysylltu â chyflwr o dawelwch, llonyddwch a phresenoldeb a byddem yn curadu gofod i annog hyn.

Llonyddwch yn y Prysurdeb

Gweithdai 1 awr o hyd gan ddefnyddio dyddlyfr, gemau ystyriol a symudiad ysgafn i dawelu'r corff, gan ddod ag ef i'r funud bresennol.

858 C545 F 2731 40 D7 BA20 301 C9005 A18 D
Tocynnau

Bydd tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael ym mis Ionawr