Cymraeg

Storïau, Cân a Thelyn gyda'r storïwr Cymraeg Mair Tomos Ifans - Perfformiad yn ystod y dydd

Dydd Santes Dwynwen

26 Ionawr 2024 - 26 Ionawr 2024

Mae Mair wedi bod yn storïwraig ers ugain mlynedd, gan ganolbwyntio ar gyflwyno straeon, caneuon, ac arferion traddodiadol Cymru.

Wedi'i geni a'i magu ym Meirionnydd mae hi'n gweithio ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Yn 2023 daeth Mair â chwedlau Cymreig i’r oriel ynghyd â thelyn deires a chân. Fel rhan o raglen Croeso Cynnes / Warm Welcome y gaeaf hwn bydd Mair yn dychwelyd gyda chwedlau Santes Dwynwen a Thair Chwaer Pumlumon – Tair Chwaer Pumlumon.

Bydd y straeon yn dod o hyd i gysylltiadau newydd â gwaith Carolina Caycedo sy’n cael eu harddangos yn yr oriel fel rhan o Artes Mundi 10. Mae gwaith Carolina yn canolbwyntio ar ein hafonydd, a’r bygythiadau i fywyd mewn afonydd ac o’u cwmpas gan ymyrraeth ddynol. Mae hi hefyd yn tynnu ein sylw at fenywod sy'n ymdrechu i amddiffyn yr amgylchedd ledled y byd.

Perfformiadau 11-4pm

manual override of the alt attribute
Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau