Cymraeg

Ffair Haf

Yn cynnwys y System Sain Rinky Dink enwog. Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf 11yb - 630yp

Digwyddiadau | 2 Gorffennaf 2022 - 2 Gorffennaf 2022

Diwrnod am ddim i'r teulu gyda naws gŵyl a ffocws ar gynaliadwyedd

TU ALLAN YN ORIEL DAVIES

manual override of the alt attribute

Digwyddiad haf llawn cerddoriaeth yn cynnwys y System Sain wedi'i bweru gan bedalau Rinky Dink, rhan chwedlonol o Glastonbury a llawer o wyliau eraill dros y blynyddoedd. Mae athroniaeth Ricky Dink wedi'i seilio ar ynni cynaliadwy. Fe'ch gwahoddir i gymryd rhan a rhoi'r egni sydd ei angen ar y system sain i gadw'r gerddoriaeth i chwarae drwy'r dydd. Mae plant wrth eu bodd yn cymryd rhan!Cynaladwyedd a llais ieuenctid yw ffocws y digwyddiad hwn. Rydym yn annog pobl ifanc i ddweud wrthym am faterion pwysig, gobaith a syniadau ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

🌞 Pedal Emporium - celf troelli beic

🌞 Clwb DJ Y Drenewydd - disgo bocs ceffylau

🌞 Gweithdy offerynnau taro a jam

🌞 Perfformiadau grŵp dawns

🌞 Ras Feic Araf

🌞Gweithdai Bwyd

🌞 Junkies Tecstilau

🌞Blodau Torri a Sych

🌞 Trwsio Beic

🌞 Gweithdy bathodyn llais ieuenctid

🌞 Archwilio bywyd afon lleol

🌞Artistiaid lleol

🌞 Bwyd blasus


Trefnir y Ffair Haf fel rhan o Ddigwyddiadau Agored, prosiect a arweinir gan Open Newtown, mewn partneriaeth ag Oriel Davies Gallery. Rydym hefyd yn falch o fod yn gweithio gyda The One Planet Generation a Creative Stuff Y Drenewydd ar gyfer y digwyddiad hwn.

Nod Digwyddiadau Agored yw uno cymunedau a rhoi cyfle i ddathlu asedau gwyrdd a glas y Drenewydd gan weithio mewn partneriaeth a gyda chymunedau i ddatblygu amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol ym mannau gwyrdd y Drenewydd, yn ogystal â chefnogi digwyddiadau annibynnol.

Credydau delwedd Andrea Gilpin Photography

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau