Cymraeg

Clwb Celf Gwyliau'r Haf

Bob dydd Iau ym mis Awst 11am - 1.30pm

1 Awst 2024 - 29 Awst 2024

GWEITHDAI CREADIGOL AM DDIM I BLANT 7 - 11 OED

Croesewir rhoddion i gadw'r gweithdy hwn yn rhad ac am ddim i bawb.

manual override of the alt attribute

Archebwch floc o 5 gweithdy - rhowch wybod i ni os na allwch ddod i sesiwn gan y gallwn sicrhau bod y lle ar gael.


Mae Kind to the Mind yn cefnogi plant i ddatblygu ymwybyddiaeth ofalgar, hyder ac ymdeimlad o le yn y byd trwy chwarae creadigol.

Mae hwn yn gyfle gwych i blant dreulio amser yn dod i adnabod ei gilydd a gweithio gydag artistiaid i ddatblygu ymwybyddiaeth ofalgar trwy greadigrwydd.

Dydd Iau 1 Awst 11am - 1pm - Liam Rickard, 'Ein Hafon: Gweithdy Zine'

Yn ystod y gweithdy hwn byddwn yn braslunio, profi, a thrafod iechyd ein hafon. Byddwn yn defnyddio deunyddiau gwahanol i wneud zines sy'n dangos yr hyn rydym wedi'i ddarganfod.

Dydd Iau 8 Awst 11am - 1pm - Beth Clewes, 'Coronau o Glan yr Afon'

Byddwn yn creu coronau cyn archwilio glan yr afon am drysorau naturiol i'w haddurno.

Dydd Iau 15 Awst 11am - 1pm - Nicky Arscott - 'Adar Cardfwrdd'

Ar ôl cynnal arolwg o’r adar sy’n byw yn yr afon ac o’i chwmpas, byddwn yn adeiladu adar 3D allan o gardfwrdd wedi’u hysbrydoli gan yr hyn a welsom.

Dydd Iau 22 Awst 11am - 1pm - Beth Clewes, 'Bywyd Gwyllt yr Afon'

Byddwn yn darganfod mwy o greaduriaid godidog yr afon ac yn dod â nhw'n fyw trwy’r cyfrwng o glai.

Dydd Iau 29 Awst 11am - 1pm - Nicky Arscott - 'Murlun o’r Afon'

Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth a’n harsylwadau o’r afon i greu murlun cydweithredol rhyfeddol o’r Afon Hafren.

Art Club

Mae Oriel Davies a’r sefydliad celfyddydol Ennyn yn cydweithio i ddatblygu rhaglen greadigol gynhwysol i blant sy’n annog chwarae, archwilio a hunan fynegiant.

Mae Ennyn yn sefydliad celfyddydol wedi'i leoli yn y Canolbarth sy'n darparu rhaglen gelfyddydau gymunedol ddwyieithog.

Ennyn
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau