Cymraeg

Eisteddfod Yr Urdd

Maldwyn 2024

27 Mai 2024 - 1 Mehefin 2024

Mae Oriel Davies yn cefnogi Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024

manual override of the alt attribute

Llednentydd / Tributaries 27.05.24 - 01.06.24

Dewch i ymuno â’n dîm o bobl ifanc yn Eisteddfod yr Urdd!

Ydach chi rhwng 12 a 18 oed gyda diddordeb mewn animeiddio stop-mosiwn?

Os felly, dewch i hyfforddi gyda’r darlunydd ac animeiddiwr proffesiynol Gemma Green-Hope ac i helpu cynnal gweithdai yn Eisteddfod yr Urdd.

Byddem yn archwilio ein cysylltiadau gyda’r afonydd Banwy, Fyrnwy a Tanat i greu ffilm animeiddiedig.

Beth fydd yn ei golygu?

  • 1 gweithdy hyfforddi ar-lein, 1 gweithdy wyneb yn wyneb
  • O leiaf 1 sesiwn (2 awr) yn Eisteddfod yr Urdd

E-bostiwch kate@orieldavies.org i archebu lle ar ein tîm neu i gael mwy o wybodaeth neu anfonwch neges atom ar instagram @cynulliad_odg_assembly

Llednentydd / Tributaries 27.05.24 - 01.05.24

Sesiwn 1 AR-LEIN:

Dydd Mawrth 21 Mai, 5pm - 7.30pm

NEU Dydd Mercher 22 Mai, 5pm - 7.30pm

Sesiwn 2 YN BERSONOL: Oriel Davies Gallery

Dydd Sadwrn Mai 25ain

10yb - 12.30yp

NEU 1.30pm - 4pm

E-bostiwch kate@orieldavies.org i archebu lle ar ein tîm neu i gael mwy o wybodaeth neu anfonwch neges atom ar instagram @cynulliad_odg_assembly

Ariennir y prosiect hwn gan gronfa CREATE Cyngor Celfyddydau Cymru.

ACW
Loteri
Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau