Cymraeg

Rydyn ni i gyd yn Rhannu'r Un Awyr - Ymweliadau Ysgolion a Cholegau

Teithiau a gweithgareddau i blant a phobl ifanc

Digwyddiadau | 12 Medi 2023 - 20 Medi 2023

Archwiliwch dirweddau Cymru a Gwlad yr Iâ trwy waith yr artist haniaethol Helen Booth

manual override of the alt attribute

Archebwch i mewn ar gyfer teithiau a gweithgareddau.

'As Crowded 2'

Gwahoddir ysgolion a cholegau i brofi’r arddangosfa gyda theithiau tywys am ddim a gweithgareddau dan arweiniad staff yr oriel. Cynhelir ymweliadau ar foreau yn ystod yr wythnos cyn i'r oriel agor i'r cyhoedd, gan alluogi disgyblion i fwynhau a phrofi'r gwaith yn llawn. Bydd staff yr oriel yn cefnogi anghenion mynediad disgyblion. Mae’r daith yn addas ar gyfer blynyddoedd 3 - 7 ac ar gyfer grŵp o hyd at 20.


Am yr artist a'r arddangosfa


Mae Helen Booth yn byw ac yn gweithio yng Nghymru. Mae ei phaentiadau haniaethol wedi’u hysbrydoli gan dirweddau gwyllt Cymru a Gwlad yr Iâ. Mae hi wrth ei bodd â'r teimlad o 'fod ar eich pen eich hun yn y byd' wrth archwilio a gweithio yn y lleoedd hyn. Mae'n cyfaddef ei bod weithiau'n teimlo'n ofnus o amgylchedd Gwlad yr Iâ wrth weithio ar ei phen ei hun yn yr anialwch ond mae'n cydnabod mai gyda'r ofn hwn y daeth creadigrwydd dwys.

Mae Helen yn gweithio allan yn y lluniadau gwneud agored gyda deunyddiau naturiol a ddarganfuwyd. Mae’n dychwelyd adref i’w stiwdio yng Ngorllewin Cymru ac yn parhau i weithio gyda’r deunyddiau a’r brasluniau hyn wrth iddi ddatblygu ei phaentiadau.

Yn ei harddangosfa yn Oriel Davies, wedi’i churadu gan Steffan Jones-Hughes, mae Helen yn dangos cyfres o baentiadau ar raddfa fawr y mae hi wedi bod yn gweithio arnynt ers dwy flynedd.

Themâu Cwricwlwm


'Send Us Of The Air'

Mae gwaith a themâu Helen yn ymwneud â’r meysydd Dysgu a Phrofiad canlynol yn y Cwricwlwm Cymreig:

Celfyddydau Mynegiannol

Iechyd a Lles; Dyniaethau

Mathemateg a Rhifedd

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Rydym yn croesawu eich cwestiynau am yr ymweliadau. Cysylltwch â ni ar desk@orieldavies.org neu ffoniwch y ddesg ar 01686 625041

Archebwch i mewn i slot amser a dyddiad, os nad oes slot addas, cysylltwch â ni a byddwn yn ceisio darparu ar gyfer eich ymweliad.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig