Cymraeg

WEAVE WEEKENDER

Hydref 29/30/31

Gweithdai a Chyrsiau |

Dathlu gwehyddu!

manual override of the alt attribute

Mae'r digwyddiad hwn yn gydweithrediad rhwng Oriel Davies, Amgueddfa Tecstilau'r Drenewydd (fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru), a Spinners Guild of Weavers Montgomeryshire ac Amgueddfa Tecstilau'r Drenewydd.

Dydd Gwener 29 Hydref


Amgueddfa Tecstilau Y Drenewydd

Gwehyddu’r Edau

(Rhan o Wythnos Gŵyl Amgueddfeydd)

Mae'r Amgueddfa ar agor ac yn cynnig cyfle i roi gwehyddu yn y Drenewydd mewn cyd-destun hanesyddol

Ymweld â'r Amgueddfa i weld lle roedd y gwehyddion yn byw a gwylio crefftau pobl wrth eu gwaith. Gweld y prosesau ar waith, mewn adeilad sydd wedi'i adeiladu'n arbennig ar gyfer gwehyddion gwŷdd llaw.

Bydd Francesca Wainwright (Tecstilau Adeiledig Prifysgol Dinas Birmingham) yn arddangos gwehyddu yn yr Amgueddfa ar y ddau ddiwrnod.


Dydd Sadwrn (Archebwch Weave Weekender 1 os gwelwch yn dda)


Oriel Davies ac Amgueddfa Tecstilau'r Drenewydd

Urdd Gwehyddion a Dyers Urdd Sir Montgomeryshire

11am

Cyflwyniad i Sylw Blanced gan Laura Thomas ac yna dewis o weithdai byr. Bydd gwyddiau bach a dirwyniadau ystof, a gweithgareddau llawn yn cael eu harwain gan aelodau Urdd Gwehyddion, Troellwyr a Dyrau Sir Drefaldwyn.

Mae Laura Thomas yn arlunydd, dylunydd, gwneuthurwr tecstilau gwehyddu, sy'n arbenigo mewn gwneud tecstilau trawiadol ac anghonfensiynol ar gyfer gofodau cyfoes. Yn ogystal â gwneud gwaith i brynwyr preifat, mae hi hefyd yn ymgymryd â chomisiynau celf gyhoeddus ar raddfa fawr gan gydweithredu â gwneuthurwyr gwydr a gof metelau ymhlith eraill. Gellir gweld ei gwaith yn y Casgliad V&A, Y Ganolfan Astudio Crefftau, Amgueddfa'r Pwerdy (Awstralia) a chasgliad yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol. Mae hi hefyd yn addysgwr a churadur angerddol, wedi ymrwymo i godi proffil ymarfer tecstilau gwehyddu. Mae Laura wedi dysgu yn Ysgol Gelf Caerfyrddin er 2004, ac wedi bod yn diwtor ymweld â llawer o brifysgolion a cholegau eraill, yn ogystal ag arwain gweithdai ar gyfer grwpiau diddordeb arbennig, urddau ac ysgolion.

2pm

"Mewn sgwrs" rhwng Helen Rees Leahy, gwehydd ac Athro Museology, Prifysgol Manceinion, Steve Attwood Wright, Laura Thomas a Llio James

Trwy gydol y dydd bydd arddangosiadau gan Troellwyr a Dyers Gwehyddion Sir Drefaldwyn.

Dydd Sul (Archebwch Weave Weekender 2 os gwelwch yn dda)

Stiwdio wehyddu Oriel Davies a Steve Attwood Wright

11am

Derbyniad bore yn yr oriel i ddathlu arddangosfa Steve Attwood Wright, gyda “mewn sgwrs” yn yr oriel gyda’i waith.

Wedi'i ddilyn gan brynhawn i fyny yn stiwdio Steve's, ac os bydd y tywydd yn caniatáu, taith gerdded gwehyddion. (NI ddarperir cludiant)


Sylwch:

Nid oes gennym gaffi ar y safle.

We have Cambrian Coffee van outside on the patio // Mae gennym fan Coffi Cambrian y tu allan ar y patio


Y lleoedd agosaf yw:

Meithrin (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn)

Coffi Costa (ar agor ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul)

Greggs (ar agor ddydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul)

Evans (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn tan 2pm)

Parcwyr (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn tan 3.30pm)

Neuadd y Farchnad (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn)

Cafe Glitz (ar agor ddydd Gwener a dydd Sadwrn tan 3pm)


Gellir dod o hyd i lety lleol yn archebu.com ac airbnb.com a gwefannau eraill. Rydym o fewn cyrraedd hawdd i ardaloedd cyfagos Dolfor, Caersws, Bettws Cedewain, Abermule, Trefaldwyn, Y Trallwng, Llanfair Caereinion

Hygyrchedd:

Mae Oriel Davies i gyd ar un lefel ac yn gwbl hygyrch i gadeiriau olwyn gan gynnwys toiled hygyrch. Rydym yn croesawu sgyrsiau gydag ymwelwyr cyn eu hymweliad i sicrhau bod eich anghenion mynediad yn cael sylw.

Mae'r Amgueddfa Tecstilau wedi'i lleoli mewn ffatri wlân wedi'i haddasu o'r 19eg ganrif ar bedwar llawr ac nid oes ganddi lifft. Mae hyn yn golygu bod mynediad i'r adeilad ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn a'r rheini sydd â symudedd cyfyngedig yn gyfyngedig. Mae mynediad gwastad i'r amgueddfa o gefn yr adeilad sy'n galluogi cyrchu tair o ystafelloedd yr amgueddfa. Mae arddangosfa glyweledol yn un o’r ystafelloedd hyn sy’n ymdrin ag amrywiol agweddau ar feysydd diddordeb yr amgueddfa mewn Cymraeg a Saesneg.

Mae lloriau uchaf yr Amgueddfa yn hygyrch i fyny grisiau modern eang ac mae cadeiriau ar gael ar bob lefel.

Mae toiled yr amgueddfa ar lefel y ddaear yn hygyrch i gadeiriau olwyn.

Mae stiwdio Steve Attwood Wright ar lefel y ddaear, ond gan mai hwn yw ei gartref hefyd, mae'n well tybio mynediad cyfyngedig iawn i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn neu'r rheini sydd â symudedd cyfyngedig. Nid oes toiled hygyrch. Bydd y daith gerdded yn digwydd ar y llechwedd uwchben ei gartref ac nid yw'n hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn na'r rhai sydd â symudedd cyfyngedig.

"Mae Urdd Gwehyddion, Troellwyr a Dyers Montgomeryshire yn grŵp cymunedol sy'n angerddol am gynhyrchu tecstilau a thecstilau. Rydyn ni'n cwrdd unwaith y mis yng Nghanolfan Gymunedol Llanbrynmair, yn cynnal gweithdai rheolaidd, a gweithgareddau rhannu sgiliau. Mae ein haelodau'n amaturiaid brwd, sy'n mwynhau dysgu sgiliau newydd a bod yn greadigol. Mae aelodau'n troelli edafedd, yn gwehyddu brethyn, ac yn arbrofi gyda lliwio. Os yw unrhyw un o'r pethau hyn yn swnio'n ddiddorol byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â ni, rydym yn croesawu aelodau newydd ac yn mwynhau dysgu sgiliau newydd i bobl.Montgomeryshire Guild of Mae Gwehyddion, Troellwyr, a Dyers yn grŵp cymunedol sy'n angerddol am gynhyrchu tecstilau a thecstilau. Rydyn ni'n cwrdd unwaith y mis yng Nghanolfan Gymunedol Llanbrynmair, gan gynnal gweithdai rheolaidd, a gweithgareddau rhannu sgiliau.mae aelodau ur yn amaturiaid brwdfrydig, sy'n mwynhau dysgu sgiliau newydd a bod yn greadigol. Mae aelodau'n troelli edafedd, yn gwehyddu brethyn, ac yn arbrofi gyda lliwio. Os yw unrhyw un o'r pethau hyn yn swnio'n ddiddorol, byddem wrth ein bodd ichi ymuno â ni, rydym yn croesawu aelodau newydd ac yn mwynhau dysgu sgiliau newydd i bobl."

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig