Cymraeg

Straeon Y Gaeaf: Stori Santes Dwynwen

Yn cael ei hadrodd gan Mair Tomos Ifans

Digwyddiadau | 28 Ionawr 2023 - 28 Ionawr 2023

Dydd Sadwrn Ionawr 28ain

12 - 1pm yn Gymraeg 2 - 3pm yn Saesneg

manual override of the alt attribute

Pwy oedd Dwynwen? Pam mae hi'n Nawddsant Cariadon?

Bydd Mair yn dweud y cyfan wrthych chi ac efallai ambell stori arall am gariad a’r Tylwyth Teg ... a byddwn, heb os, yn canu ambell gân am gariad.

“Rwy’n adrodd chwedlau, mythau a chwedlau traddodiadol, yn bennaf o Gymru, wedi’u darlunio â chaneuon gwerin ac alawon traddodiadol yn cael eu chwarae ar delyn glin fach ac ar y delyn deires Gymreig.”

Ers bron i ddeugain mlynedd, mae Mair wedi ennill ei bywoliaeth o berfformio fel actores, cantores a storïwr. Mae hi'n byw yng Nghanolbarth Cymru ac yn perfformio ar hyd a lled y wlad a thu hwnt.

Dewch i'r sesiwn a siaredir yn Gymraeg o 12 - 1pm ac yn Saesneg o 2 -3pm

Lle cwbl hygyrch, addas i bob oed.

Cefnogir y rhaglen hon yn garedig gan The Mycelium Storytelling Hub a Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae digwyddiadau am ddim. Croesewir rhoddion i gefnogi rhaglen yr oriel o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol.

Darluniad Diwrnod Santes Dwynwen Efa Blosse Mason

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau