Cymraeg

Straeon Y Gaeaf: Stori Santes Dwynwen

Yn cael ei hadrodd gan Mair Tomos Ifans

Digwyddiadau | 28 Ionawr 2023 - 28 Ionawr 2023

Dydd Sadwrn Ionawr 28ain

12 - 1pm yn Gymraeg 2 - 3pm yn Saesneg

manual override of the alt attribute

Pwy oedd Dwynwen? Pam mae hi'n Nawddsant Cariadon?

Bydd Mair yn dweud y cyfan wrthych chi ac efallai ambell stori arall am gariad a’r Tylwyth Teg ... a byddwn, heb os, yn canu ambell gân am gariad.

“Rwy’n adrodd chwedlau, mythau a chwedlau traddodiadol, yn bennaf o Gymru, wedi’u darlunio â chaneuon gwerin ac alawon traddodiadol yn cael eu chwarae ar delyn glin fach ac ar y delyn deires Gymreig.”

Ers bron i ddeugain mlynedd, mae Mair wedi ennill ei bywoliaeth o berfformio fel actores, cantores a storïwr. Mae hi'n byw yng Nghanolbarth Cymru ac yn perfformio ar hyd a lled y wlad a thu hwnt.

Dewch i'r sesiwn a siaredir yn Gymraeg o 12 - 1pm ac yn Saesneg o 2 -3pm

Lle cwbl hygyrch, addas i bob oed.

Cefnogir y rhaglen hon yn garedig gan The Mycelium Storytelling Hub a Sefydliad Cymunedol Cymru. Mae digwyddiadau am ddim. Croesewir rhoddion i gefnogi rhaglen yr oriel o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol.

Darluniad Diwrnod Santes Dwynwen Efa Blosse Mason

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Winter Stories - Yn Cymraeg (12pm - 1pm) £0.00 PP*
Winter Stories - In English (2pm - 3pm) £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

02.06.2022 – 03.06.2022

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.