Cymraeg

Gweithdai Gaeaf Gof Plastig

Bronwen Gwillim

Gweithdai a Chyrsiau | 27 Ionawr 2024 - 27 Ionawr 2024

Mae Bronwen yn artist a gemydd arobryn. Hyfforddodd yn Syr John Cass, Ysgol Gelf Camberwell a Phrifysgol Bath Spa lle bu’n archwilio’r defnydd o blastigau fel rhan o MA. Mae hi wrth ei bodd yn addysgu ac yn anelu at gefnogi pawb, beth bynnag fo lefel eu profiad neu hyder, i arbrofi, chwarae a dysgu sgiliau newydd. Mae plastig gwastraff yn ddeunydd ysbrydoledig ac mae cyflenwad digonol ohono.

Mae ei gemwaith beiddgar, cyfoes wedi'i wneud o blastig y mae'n dod o hyd iddo ar draethau Sir Benfro lle mae'n byw. Mae hi wedi’i hysbrydoli gan ffurfiau naturiol a’r marciau sy’n cael eu creu gan wynt, llanw a dŵr ar blastig.

Yn ystod y dydd bydd cyfranogwyr yn dysgu am y mathau a nodweddion plastigau sydd ar gael yn hawdd fel gwastraff ac ystod o dechnegau diogel, oer a gweithio poeth y gellir eu defnyddio i greu gemwaith a gwrthrychau bach eraill.

Bydd y gweithdy grŵp bach hwn yn cynnwys sgyrsiau byr, arddangosiadau ymarferol a digon o amser ar gyfer gwneud ac arbrofi. Bydd myfyrwyr yn mynd adref gyda sgiliau a dealltwriaeth newydd o sut i ddefnyddio plastig gwastraff yn ddiogel yn ogystal â darnau hardd, lliwgar o emwaith i'w gwisgo.

Dewch â ffedog ac eitem o blastig gwastraff sydd o ddiddordeb i chi mewn rhyw ffordd

manual override of the alt attribute
Tocynnau Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £79.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig