Cymraeg

Gweithdy Gaeaf - Lliwio Indigo

Treuliwch y diwrnod yn lliwio sgarff indigo gan ddefnyddio technegau Shibori wedi'u pwytho gyda Jeanette ac Ellie Orrell.

Gweithdai a Chyrsiau | 24 Chwefror 2024 - 24 Chwefror 2024

Mae Jeanette Orrell yn artist sydd wedi’i lleoli yng nghanolbarth Cymru, mae ei hymarfer wedi’i gwreiddio mewn lluniadu ac yn defnyddio indigo i wrthsefyll lliwio delweddau botanegol ar wlân a lliain. Mae hi hefyd yn rhedeg siop ar-lein, lle mae’n gwerthu dillad hynafol ac eitemau indigo wedi’u gwneud â llaw i’w defnyddio bob dydd. Ellie, ei merch, yw awdur y gyfrol ‘An Indigo Summer’ – cofiant o ddysgu sut i liwio indigo gyda’i mam yn eu gardd ochr bryn Gymreig. Maent wedi bod yn cynnal gweithdai indigo gyda’i gilydd ers 2018.

Mae Shibori yn dechneg lliwio gwrthydd Japaneaidd traddodiadol, a ddefnyddir i liwio patrymau ailadrodd syml ar frethyn. Mae’r gweithdy grŵp bach hwn yn eich gwahodd i brofi’r profiad araf, myfyriol o liwio ag indigo drwy wneud sgarff Shibori wedi’i bwytho. Bydd rhywfaint o brofiad pwytho yn ddefnyddiol ond mae llawer o dechnegau symlach y gellir eu haddasu i ystod o alluoedd.

manual override of the alt attribute
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £79.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig