Cymraeg

Gweithdai ysgrifennu creadigol

Gweithdai a Chyrsiau | 6 Medi 2021 - 29 Medi 2021

Ar gyfer pobl ifanc 10 - 16

Yn Oriel Davies

Dydd Mercher 22 a 29 Medi. 1 – 3pm

Cost: Talwch yr hyn a allwch

Nid oes angen profiad ysgrifennu blaenorol

manual override of the alt attribute

Poems come out of wonder, not out of knowing’ – Lucille Clifton

Archwiliwch eich byd drwy eiriau a mynegwch eich hun yng Ngweithdy Ysgrifennu Creadigol Emma. Byddwch yn cael eich cyflwyno i'r technegau a'r awgrymiadau i'ch helpu i roi eich meddyliau a'ch teimladau ar bapur. Bydd yn gyfle i chi chwarae a saernïo eich syniadau yn gerddi am beth bynnag sy'n dal eich dychymyg.

"Rwy'n teimlo fel y gallaf fod yn fynegiannol heb unrhyw feirniadaeth a rheolau. Gallaf greu beth bynnag sy'n dod i mewn i'm pen yn rhydd. Rwy'n teimlo fy mod yn cael fy nghynnwys pan fyddaf yn y grŵp hwn, rwy'n teimlo fy mod yn rhan o rywbeth' Cyfranogwr 15 Oed

Mae gweithdai Emma yn anffurfiol ac yn gefnogol. Boed yn eistedd o amgylch bwrdd neu'n ysgrifennu y tu allan ym myd natur, bydd Emma yn eich cyflwyno i'r sgiliau a'r technegau i'ch helpu chi i ysgrifennu, yn ogystal â rhannu ei hoff ddarn o farddoniaeth i'ch ysbrydoli i ysgrifennu.

"O ran ysgrifennu creadigol, does dim ateb cywir. Dim ond cwestiwn o roi syniadau ar bapur a rhoi cynnig arni ydyw. Does dim rhaid i chi boeni am sillafu neu atalnodi hyd yn oed pan rydych chi’n dechrau. Mae'n ymwneud â chymryd rhywfaint o amser i chi eich hun i sylwi ar y byd. "


Dros y misoedd diwethaf, mae Oriel Davies a rhieni sy'n addysgu eu plant gartref wedi bod yn trafod y syniad o gynnig cyfleoedd creadigol i blant sy'n cael eu haddysgu gartref yn yr oriel yn ystod yr wythnos. Mae'r oriel wedi ymrwymo i gynnwys pob plentyn a pherson ifanc yn ein rhaglen. Bydd y cwrs byr dau weithdy hwn yn groesawgar ac yn ddifyr, ac yn cynnig y cyfle i fynegi creadigrwydd mewn ffyrdd newydd a chwrdd â phobl ifanc eraill a dod i adnabod yr oriel a’i staff.

Mae Emma Beynon yn athrawes a bardd cymwys sydd â phrofiad sylweddol o weithio yn y gymuned ar gyfer Radiate Arts, Mind a phrosiectau fel ‘It’s Called Ffasiwn’.

Mae Emma wedi dysgu ysgrifennu creadigol hefyd ar gyfer Gŵyl y Gelli; Adnoddau Naturiol Cymru, ac mae hi wedi arwain ‘Caban Sgriblio’, prosiect ysgrifennu creadigol i bobl ifanc, wedi’i ariannu gan Blant Mewn Angen https://peak.cymru/caban-sgriblio/. Bob gaeaf, mae Emma yn arwain preswyliadau ysgrifennu yng Ngwlad yr Iâ ar gyfer The Museum of Everyday Life yn y Western Fjords: https://everydaylife.is. Ar hyn o bryd, mae Emma yn astudio barddoniaeth gyda Kim Moore.

“Cefais fy magu ar fferm gymysg yn Rhossili; pan oeddem yn fach, roedd disgwyl i ni helpu ar y fferm. Roedd fy mhlentyndod yn un egnïol, a’m paratôdd yn dda ar gyfer hwylio yn yr Arctig mewn cwch pren 100 oed. Mae fy hanesion am fy anturiaethau yn yr Arctig ac ar y fferm wedi cael eu cyhoeddi mewn cylchgronau a blodeugerddi. Ar hyn o bryd, rwy'n cael fy mentora gan y bardd cyfoes Kim Moore o Cumbria. Rwy'n credu bod gan ysgrifennu creadigol y pŵer i symud ac ymgysylltu â ni i gyd. Rwy'n mwynhau helpu eraill i gael pleser a hyder yn eu proses ysgrifennu eu hunain. ”

Mae'r gweithdy hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr, ac mae'n rhad ac am ddim i'w fynychu, ond rydym yn awgrymu eich bod yn rhoi rhodd wirfoddol i gefnogi gwaith parhaus Oriel Davies mewn cyflwyno gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau. Ein nod yw darparu cyfleoedd i bawb mewn cymdeithas, i sicrhau nad oes neb yn colli allan ar fuddion iechyd, lles ac addysgol creadigrwydd.


Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau