Cymraeg

Gweithdai ar gyfer Lles - Gwehyddu Gwyllt

Digwyddiadau | 8 Mawrth 2023 - 19 Ebrill 2023

GWEHYDDU A GWNEUD BASGEDAU YN DEFNYDDIO DEUNYDDIAU NATURIOL GYDA JEANETTE GRAY

manual override of the alt attribute

Cynhelir gweithdai rhwng dydd Mercher 8 Mawrth a dydd Mercher 19 Ebrill 1-4pm (ac eithrio dydd Mercher 29 Mawrth)

Ymunwch â ni am gyfres 6 wythnos o weithdai gwehyddu gwyllt!

Archebwch yma i sicrhau eich lle ar y chwe gweithdy. Oherwydd natur yr addysgu mae'r lleoedd hyn yn gyfyngedig.
Yn y gaeaf, pan fo planhigion yn segur a'r sudd yn isel, dyma'r amser perffaith i gynaeafu gwinwydd a deunyddiau coediog eraill ar gyfer basgedi. Dros 6 wythnos byddwn yn dysgu sut i adnabod, porthi yn sensitif, paratoi a gweithio gydag amrywiaeth o'r deunyddiau gwyllt rhyfeddol hyn. Byddwn yn archwilio amrywiaeth o dechnegau basgedwaith traddodiadol gan gynnwys gefeillio, torchi a gwehyddu fframiau i greu basgedi unigryw a hardd.

Bydd cyflymder y sesiynau yn anffurfiol ac yn hamddenol, gyda phwyslais ar les. Maent yn gyfle i gwrdd â phobl newydd, dysgu sgiliau newydd a meithrin cysylltiadau cryfach â byd natur. Gobeithiwn agor eich llygaid i’r posibiliadau crefft sy’n bodoli ym mhob gardd, clawdd, glan afon, cors a thir diffaith!

Bydd y cwrs yn cael ei arwain gan Jeanette Gray o Weaving Wild:

www.instagram.com/weaving_wild

www.facebook.com/weavingwildwales

Mae GWEITHDAI AM DDIM ac yn addas ar gyfer pob gallu, nid oes angen profiad blaenorol. Byddwn yn darparu seddau awyr agored a diod. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw ofynion hygyrchedd penodol.

Am Jeanette Gray

"Dechreuais wehyddu yn 2012 pan fynychais fy nghwrs basgedwaith helyg cyntaf - roedd yn gariad yn y fasged gyntaf! Ers hynny rwyf wedi mynychu sawl cwrs byr ac yn ddiweddar wedi cwblhau hyfforddiant proffesiynol 2 flynedd mewn basgedi o City Lit College yn Llundain.

Er fy mod yn wreiddiol o’r Alban, rwyf bellach yn byw ym Machynlleth Canolbarth Cymru, lle rwy’n gwneud basgedi i’w gwerthu ac yn cynnig cyrsiau’n lleol. Rwy'n arbenigo mewn defnyddio deunyddiau gwyllt a gasglwyd o'r dirwedd.

Rwy’n defnyddio gwehyddu fel ffordd o ymgysylltu ag unigolion a grwpiau cymunedol amrywiol sydd eisiau dysgu sgiliau ymarferol, cysylltu â threftadaeth a thirwedd ac archwilio eu perthynas â natur.

Credaf fod gwehyddu yn ffordd gyffyrddol o fynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu ein planed – drwy weithio gyda deunyddiau lleol, rydym yn dod i ddeall profiad ein byd naturiol. Mae sgiliau ymarferol ac amser awyr agored hefyd o werth therapiwtig mawr ac yn effeithio ar ein hiechyd meddwl. Mae basgedi hefyd yn agor ffordd o gysylltu â’n treftadaeth gymhleth – trwy ddefnyddio deunyddiau lleol yn ogystal â thechnegau gwehyddu o bob rhan o’r byd rwy’n meddwl sy’n gallu archwilio syniadau am hawliau cartref, lle a thir. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd y mae sgiliau'n cael eu trosglwyddo rhwng diwylliannau ac wedi bod ers miloedd o flynyddoedd. Mae materion gwleidyddol presennol yn gwneud y syniadau amserol hyn yn werth eu harchwilio”.

Pob llun Jeanette Gray

Mae Oriel Davies yn gweithio gydag Open Newtown, Cultivate ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn i ddarparu gweithdai meddylgar tan fis Mehefin 2023. Wedi’i ariannu drwy Raglen Gwella Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau