Cymraeg

Gweithdai ar gyfer Lles Gwehyddu Gwyllt

Digwyddiadau | 20 Gorffennaf 2022 - 24 Awst 2022

GWEHYDDU A GWNEUD BASGEDAU YN DEFNYDDIO DEUNYDDIAU NATURIOL GYDA JEANETTE GRAY

manual override of the alt attribute

Bydd y gweithdai yn rhedeg am chwe wythnos o ddydd Mercher 20 Gorffennaf - dydd Mercher 24 Awst 1-4pm.

Archebwch ymlaen llaw ar gyfer y chwe gweithdy neu fesul sesiwn.

Bydd y gwneuthurwr basgedi Jeanette Gray yn dangos i ni sut i adnabod a chynaeafu planhigion a gweiriau ym mharcdir y Drenewydd i’w casglu a’u gwehyddu. Bydd Jeanette yn addysgu amrywiaeth o weithgareddau basgedi gan gynnwys gwneud cortyn, bagiau glaswellt torchog a basgedi brwyn.

Ar gyfer pob sesiwn rydym yn cyfarfod yn yr oriel cyn symud i'r parcdir. Byddwn yn neilltuo amser i sgwrsio dros baned awyr agored cyn dechrau’r gweithdy.

Mae GWEITHDAI AM DDIM ac yn addas ar gyfer pob gallu, nid oes angen profiad blaenorol. Byddwn yn darparu seddau awyr agored a diod. Cysylltwch â ni i drafod unrhyw ofynion hygyrchedd penodol.

Am Jeanette Gray

"Dechreuais wehyddu yn 2012 pan fynychais fy nghwrs basgedwaith helyg cyntaf - roedd yn gariad yn y fasged gyntaf! Ers hynny rwyf wedi mynychu sawl cwrs byr ac yn ddiweddar wedi cwblhau hyfforddiant proffesiynol 2 flynedd mewn basgedi o City Lit College yn Llundain.

Er fy mod yn wreiddiol o’r Alban, rwyf bellach yn byw ym Machynlleth Canolbarth Cymru, lle rwy’n gwneud basgedi i’w gwerthu ac yn cynnig cyrsiau’n lleol. Rwy'n arbenigo mewn defnyddio deunyddiau gwyllt a gasglwyd o'r dirwedd.

Rwy’n defnyddio gwehyddu fel ffordd o ymgysylltu ag unigolion a grwpiau cymunedol amrywiol sydd eisiau dysgu sgiliau ymarferol, cysylltu â threftadaeth a thirwedd ac archwilio eu perthynas â natur.

Credaf fod gwehyddu yn ffordd gyffyrddol o fynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu ein planed – drwy weithio gyda deunyddiau lleol, rydym yn dod i ddeall profiad ein byd naturiol. Mae sgiliau ymarferol ac amser awyr agored hefyd o werth therapiwtig mawr ac yn effeithio ar ein hiechyd meddwl. Mae basgedi hefyd yn agor ffordd o gysylltu â’n treftadaeth gymhleth – trwy ddefnyddio deunyddiau lleol yn ogystal â thechnegau gwehyddu o bob rhan o’r byd rwy’n meddwl sy’n gallu archwilio syniadau am hawliau cartref, lle a thir. Rwyf wrth fy modd â'r ffordd y mae sgiliau'n cael eu trosglwyddo rhwng diwylliannau ac wedi bod ers miloedd o flynyddoedd. Mae materion gwleidyddol presennol yn gwneud y syniadau amserol hyn yn werth eu harchwilio”.

Pob llun Jeanette Gray

Mae Oriel Davies yn gweithio gydag Open Newtown, Cultivate ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn i ddarparu gweithdai meddylgar tan fis Mehefin 2023. Wedi’i ariannu drwy Raglen Gwella Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

02.06.2022 – 03.06.2022