Cymraeg

Gweithdai gwneud Ffansin yn Oriel Davies ar gyfer pobl ifanc 16 – 25 oed

Dewch i gwrdd â phobl ifanc eraill i wneud a chyhoeddi eich Ffansin, eich hun

Digwyddiadau | 19 Gorffennaf 2021 - 26 Awst 2021

DYDD IAU 12, 19, 26 AWST 2 - 4

TOCYNNAU YMA

manual override of the alt attribute

Beth yw'r materion sy'n bwysig i chi? Sut ydych chi'n teimlo am yr amgylchedd lleol? Rhannwch eich syniadau a'ch llais, dysgwch sgiliau creadigol, a dewch i gwrdd â phobl newydd. Mae'r gweithdai'n anffurfiol, yn gyfeillgar ac AM DDIM, ac maen nhw’n cael eu rhedeg gan yr artist Ben Faircloth.

Dydd Iau 12 Awst 2 – 4pm

Dydd Iau 19 Awst 2 – 4pm

Dydd Iau 26 Awst 2 – 4pm

Bydd pobl ifanc yn gweithio gyda Ben Faircloth i ddefnyddio adnoddau’r oriel, yr amgylchedd lleol a thema’r arddangosfa bresennol 'Adeiladu Dyfodol' fel man cychwyn i greu a chyhoeddi e-gylchgrawn. Bydd cyfranogwyr yn archwilio eu gobeithion a'u hofnau ar gyfer y dyfodol, ac yn tynnu sylw at eu lleisiau a'u straeon eu hunain, a byddant yn arbrofi gydag ystod o dechnegau collage, printio, lluniadu a darlunio.

Gallwch gofrestru ar gyfer un, dau neu ar gyfer bob un o'r tri gweithdy. Mae llefydd yn brin, felly cofrestrwch ymlaen llaw.Bydd manylion llawn yn cael eu hanfon atoch unwaith y byddwch wedi cofrestru. Bydd y gweithdai'n cael eu rhedeg dan orchudd, y tu allan i'r oriel.

Delweddau gan Ben Faircloth

Image by Ben Faircloth
Ben faircloth IMG 20210429 181621
Ben Faircloth IMG 20210308 180645

Am Ben Faircloth Mae'r artist, yr animeiddiwr a'r darlunydd Ben Faircloth yn byw ac yn gweithio o'i stiwdio/tŷ cyngor yng Nghanolbarth Cymru. Mae Ben yn gweithio’n bennaf trwy gyfrwng collage, cyfryngau cymysg ac animeiddiad stop-symudiad, ac mae'n cael ysbrydoliaeth gan gomics tanddaearol, celf o'r tu allan, sinema ‘trash’ a'r ocwlt. Dychwelodd Ben i fyd addysg yn 2010 fel myfyriwr aeddfed, ac enillodd radd dosbarth cyntaf mewn celfyddyd gain o Brifysgol Aberystwyth. Ar hyn o bryd, mae'n astudio rhaglen Meistr Ysgol Gelf Aberystwyth. Mae Ben wedi arddangos yn helaeth yng Nghymru, ei wlad enedigol ac yn Sweden.