Cymraeg

Llogi Lleoliad

Mae Oriel Davies i gyd ar gael i'w logi. Mae'r lleoliad yn addas ar gyfer derbyniadau preifat, lleoliad ffilm, cyfarfodydd, cynadleddau bach. Mae'r Ystafell Gyfarfod yn cael ei llogi i grwpiau o bob rhan o Gymru a thu hwnt sy'n manteisio ar leoliad canolog yr Oriel, cyfleusterau glân a modern ac arlwyo rhagorol.

Cyfleusterau

Mae ein cyfleuster Llogi Ystafell yn gweddu i amrywiaeth o anghenion cwrdd, hyfforddi a chynadledda. Gyda lle i hyd at 40 o bobl (fformat darlith) a 25 o bobl (arddull ystafell fwrdd) rydym yn anelu at wneud eich digwyddiad a phrofi llwyddiant.

lawrlwytho cyfraddau llogi ystafell>

Llogi lleoliad

Efallai y bydd rhannau eraill o'r adeilad, gan gynnwys y prif orielau arddangos ar gael i'w llogi ar adegau penodol o'r flwyddyn ac ar gyfer achlysuron arbennig. Cysylltwch ag e-bost: desktop@orieldavies.org i drafod eich gofynion.

Offer

Mae ystod o offer ar gael i'w defnyddio sy'n cynnwys taflunyddion amlgyfrwng digidol, taflunyddion sleidiau, OHP's a siartiau troi. Sylwch fod yn rhaid gofyn am yr holl offer ymlaen llaw. lawrlwytho taliadau offer>


You might also be interested in...