Cymraeg

Ymweld â ni

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.
Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf.

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Bydd yr ystafell gyfarfod yn parhau ar gau am y tro.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

Cyfarwyddiadau

Cod Post: SY16 2NZ

What3words: feasted.cosmic.teaspoons

On foot
From Newtown train station which is about a 7 minute walk, take the footpath opposite the station exit the the left of the Pryce Jones Building and car park, down to the main road (New Road). Cross straight over at the lights and continue up New Church Street. Cross at the pedestrian crossing into the park. The Gallery is beside the park, on the right hand side. From the town centre, walk to the end of High Street or through the Bear Lanes shopping centre towards the Bus Station. Oriel Davies Gallery is located between the Bus and Coach Station and the park.

By car
Keep on the A483 (New Road) into Newtown, and turn into New Church Street, besides a large Church building. After 600m, turn left into Newtown’s Back Lane car park which is pay-and-display. Oriel Davies Gallery is located just 50 metres from the car park on the edge of the town park. There are two blue badge holder spaces at the side of the gallery.

By train
The nearest train station is Newtown (Powys) operated by Arriva Trains Wales and is a 7 minute walk to Oriel Davies Gallery. Direct train services run from: Birmingham (1hr 40mins), Shrewsbury, (40mins), Telford (1hr), Wolverhampton (1hr 20mins), Aberystwyth (1hr 20mins) and Machynlleth (1hr 40mins). To plan your journey to Newtown, please visit National Rail Enquiries.

By bus and coach
Oriel Davies Gallery is located immediately adjacent to the Newtown bus and coach station and is well served by local and national bus routes to many towns including Shrewsbury, Wrexham, Llandrindod Wells, Kington, Montgomery and Llandovery, as well as National Express coach services to further destinations such as London, Birmingham and Aberystwyth.

Coach parking
Coaches can be parked immediately adjacent to Oriel Davies Gallery in Newtown’s main car park at Back Lane in designated coach spaces. There is a daily charge.

Public Transport Information Traveline Cymru

Parking: with charge

Accessible by Public Transport: 0.5 miles from Newtown Station

You might also be interested in...