Cymraeg

Ymweld â ni

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.

Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn 11-4 (ar gau ar ddydd Llun) Mis Hydref - Mis Mawrth.

Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf.

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

Cyfarwyddiadau

Cod Post: SY16 2NZ

What3words: feasted.cosmic.teaspoons

Ar droed
O orsaf drenau’r Drenewydd sydd tua 7 munud ar droed, cymerwch y llwybr troed gyferbyn â’r orsaf allanfa i’r chwith o Adeilad Pryce Jones a’r maes parcio, i lawr i’r ffordd fawr (Heol Newydd). Croeswch yn syth drosodd wrth y goleuadau a pharhau i fyny New Church Street. Croeswch wrth y groesfan i gerddwyr i'r parc. Mae'r Oriel wrth ymyl y parc, ar yr ochr dde. O ganol y dref, cerddwch i ddiwedd y Stryd Fawr neu drwy ganolfan siopa Bear Lanes tuag at yr Orsaf Fysiau. Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli rhwng yr Orsaf Fysiau a Choetsis a’r parc.

Yn y car
Cadwch ar yr A483 (Ffordd Newydd) i'r Drenewydd, a throwch i New Church Street, wrth ymyl adeilad Eglwysig mawr. Ar ôl 600m, trowch i’r chwith i faes parcio Back Lane y Drenewydd, sef maes parcio talu-ac-arddangos. Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli dim ond 50 metr o’r maes parcio ar ymyl parc y dref. Mae dau le i ddal bathodyn glas ar ochr yr oriel.

Ar y trên
Yr orsaf drenau agosaf yw’r Drenewydd (Powys) a weithredir gan Drenau Arriva Cymru ac mae’n daith gerdded 7 munud i Oriel Davies Gallery. Mae gwasanaethau trên uniongyrchol yn rhedeg o: Birmingham (1awr 40 munud), Amwythig, (40 munud), Telford (1awr), Wolverhampton (1awr 20 munud), Aberystwyth (1awr 20 munud) a Machynlleth (1awr 40 munud). I gynllunio’ch taith i’r Drenewydd, ewch i National Rail Enquiries.

Ar fws a choets
Mae Oriel Davies Gallery wedi’i lleoli’n union gerllaw gorsaf fysiau a choetsys y Drenewydd ac mae’n cael ei gwasanaethu’n dda gan lwybrau bysiau lleol a chenedlaethol i lawer o drefi gan gynnwys Amwythig, Wrecsam, Llandrindod, Ceintun, Trefaldwyn a Llanymddyfri, yn ogystal â gwasanaethau coetsys National Express i fynd ymhellach. cyrchfannau fel Llundain, Birmingham ac Aberystwyth.

Parcio bysus
Gellir parcio bysus yn union gerllaw Oriel Davies Gallery ym mhrif faes parcio’r Drenewydd yn Back Lane mewn mannau penodol i fysus. Codir tâl dyddiol.

Gwybodaeth am Drafnidiaeth Gyhoeddus Traveline Cymru

Parcio: gyda thâl

Hygyrch ar Gludiant Cyhoeddus: 0.5 milltir o Orsaf y Drenewydd

You might also be interested in...