Cymraeg

Ymchwilio & Darlunio

Taith gerdded greadigol gydag Alice Draws the Line

Digwyddiadau | 5 Mehefin 2022 - 5 Mehefin 2022

DYDD SUL Dydd 5ed MEHEFIN 11.30 - 1.30

Archebwch ymlaen llaw a chwrdd yn Oriel Davies

manual override of the alt attribute

Bydd yr arlunydd Alice Draws the Line yn arwain taith gerdded greadigol drwy fannau gwyrdd y Drenewydd gan sylwi ar natur a’i dogfennu.

Mae Alice yn eich annog i sylwi ar natur a bydd yn cyflwyno gwahanol ffyrdd o gofnodi'r hyn rydych chi'n ei arsylwi.

Bydd y daith gerdded greadigol ystyriol hon yn eich ymlacio ac yn eich cysylltu â’r byd naturiol sydd ar garreg eich drws gyda harddwch ar ddechrau’r haf. Braslunio a gweithio gyda defnyddiau naturiol a ddarganfuwyd.

Bydd deunyddiau braslunio yn cael eu darparu. Croesewir rhoddion tuag at y gweithdy a deunyddiau.

Mae Alice Savery yn arlunydd a dreuliodd 12 mlynedd fel arweinydd Ysgol Goedwig wrth ei gwaith ac mae ganddi ddiddordeb mewn sut y gellir ymgorffori ymwybyddiaeth ofalgar mewn creadigrwydd a bod mewn mannau gwyrdd.

Darperir y gerredd yn rhad ac am ddim gan Oriel Davies fel rhan o Ŵyl Awyr Agored y Drenewydd. Maent yn addas ar gyfer oedolion a phlant dros 11 oed. Dylai plant dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Bydd y daith gerdded yn digwydd ar hyd llwybrau ac ar draws glaswelltir gwastad.

Cysylltwch â'r oriel gydag unrhyw gwestiynau am hygyrchedd.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch ymlaen llaw ar y wefan neu wrth ddesg yr oriel

Mae Oriel Davies yn falch o gefnogi Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd fel canolbwynt cyfarfod ar gyfer teithiau cerdded a gweithgareddau.

Mae'r Daith Gerdded Greadigol yn rhan o Ŵyl Awyr Agored y Drenewydd a gynhelir ar draws y dref ar ddydd Sadwrn a dydd Sul 4ydd a 5ed Mehefin. I gael gwybodaeth am yr holl weithgareddau ewch i wefan Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig