Cymraeg

Gweithdai er LLes Cysylltiad Natur - Myfyrio Creadigol

Digwyddiadau | 8 Mehefin 2022 - 13 Gorffennaf 2022

MEHEFIN 8 - GOFFENNAF 13 DYDD MERCHER 2 – 4yp

manual override of the alt attribute

Dyma gyfres o weithdai digynnwrf, creadigol sy’n canolbwyntio ar gysylltiad byd natur a myfyrio creadigol. Bydd Alice yn eich arwain trwy ystod y weithgareddau yn y gweithdai, y gellir ail wneud ardref. Mae Alice yn eich annog i sylwi ar natur a bydd yn cyflwyno gwahanol ffyrdd o gofnodi'r hyn rydych chi'n ei arsylwi.

Mae Alice Savery yn arlunydd a dreuliodd 12 mlynedd fel arweinydd Ysgol Goedwig wrth ei gwaith ac mae ganddi ddiddordeb mewn sut y gellir ymgorffori ymwybyddiaeth ofalgar mewn creadigrwydd a bod mewn mannau gwyrdd.

MAE GWEITHDAI AM DDIM. Mae Oriel Davies yn gweithio gydag Open Newtown, Cultivate ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn i ddarparu gweithdai ystyriol tan fis Mehefin 2023. Ariennir drwy raglen Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig