Cymraeg

Gweithdai er LLes

Cysylltiad Natur - Myfyrio Creadigol

Digwyddiadau | 8 Mehefin 2022 - 13 Gorffennaf 2022

MEHEFIN 8 - GOFFENNAF 13 DYDD MERCHER 2 – 4yp

manual override of the alt attribute

Dyma gyfres o weithdai digynnwrf, creadigol sy’n canolbwyntio ar gysylltiad byd natur a myfyrio creadigol. Bydd Alice yn eich arwain trwy ystod y weithgareddau yn y gweithdai, y gellir ail wneud ardref. Mae Alice yn eich annog i sylwi ar natur a bydd yn cyflwyno gwahanol ffyrdd o gofnodi'r hyn rydych chi'n ei arsylwi.

Mae Alice Savery yn arlunydd a dreuliodd 12 mlynedd fel arweinydd Ysgol Goedwig wrth ei gwaith ac mae ganddi ddiddordeb mewn sut y gellir ymgorffori ymwybyddiaeth ofalgar mewn creadigrwydd a bod mewn mannau gwyrdd.

MAE GWEITHDAI AM DDIM. Mae Oriel Davies yn gweithio gydag Open Newtown, Cultivate ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn i ddarparu gweithdai ystyriol tan fis Mehefin 2023. Ariennir drwy raglen Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 Mis Mawrth i Mis Hydref.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn 11-4 Mis Hydref i Mis Mawrth

(Ar agor Dydd Sul dros yr hâf)

Gwyliau banc ar gau

15.04.2022 – 18.04.2022

02.05.2022 – 02.05.2022

02.06.2022 – 03.06.2022

Archebwch docyn diwrnod yma.

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig