Cymraeg

Lle Darlunio

Diwrnod o arlunio wedi'i ysbrydoli gan Shani Rhys James a Stephen West

Digwyddiadau | 15 Hydref 2022 - 15 Hydref 2022

DYDD SADWRN 15 HYDREF 11 - 4 £40 AR GYFER POB OEDRAN 16 A HYN

manual override of the alt attribute

Mae Drawing Space gyda Tomos Sparnon yn gwahodd cyfranogwyr i archwilio’r gwaith yn ein harddangosfa gyfredol Shared Space gan Shani Rhys James a Stephen West trwy luniadu, sgwrsio a chydweithio.

Byddwn yn tynnu llun yn reddfol gyda siarcol ar bapur yn yr oriel wedi’i hysbrydoli gan baentiadau a darluniau ar raddfa fawr Shani a Stephen ac yn yr amgylchedd naturiol o amgylch yr oriel.

Darperir yr holl ddeunyddiau. Nid oes angen profiad lluniadu blaenorol, bydd diddordeb mewn celf gyfoes yn helpu i fwynhau'r diwrnod yn llawn. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch ymlaen llaw.

Arweinir y diwrnod gan yr artist yn dod i'r amlwg Cymreig Tomos Sparnon. Mae Tomos yn gwneud paentiadau, darluniau a cherfluniau wedi'u llywio gan ffurf ddynol. Mae ganddo gysylltiad dwfn â gwaith y ddau artist a thrwy gyfres o ymarferion a sgyrsiau anffurfiol, chwareus, cyflym bydd yn arwain cyfranogwyr ar daith greadigol gyffrous.

Bydd y Diwrnod Lluniadu yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg a Saesneg.

Daeth Tomos ar draws gwaith Shani yn ei gwrs celf TGAU yn yr ysgol (mae gwaith Shani wedi bod yn rhan o'r cwricwlwm yn ysgolion Cymru ers sawl blwyddyn). " Peintiad Shani oedd y paentiad cyntaf a'm gwnaeth yn fawr, fe wnaeth i mi feddwl yr hoffwn ei wneud o ddifrif. celf, i ddilyn gyrfa ym myd celf'' Mae Tomos yn frwd dros waith y ddau artist ac yn gobeithio y bydd y gweithdy yn ennyn ymateb dwys gan eraill.

Shani Rhys James

Stephen West

Am Tomos


Rwy'n 25 oed ac yn dod o Gastell-nedd, Cymru. Graddiais gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Celfyddyd Gain o Goleg Celf Abertawe yn 2018.

​Mae fy arfer yn archwiliad o beth yw bod yn ddynol. Trwy wahanol gyfryngau gan gynnwys paentio, darlunio a cherflunio. Fy nod yw dal y gwrthdaro rhwng y gweladwy a'r anweledig, rhwng realiti a'r hyn nad yw'n real.

​Rwy’n un o gyfarwyddwyr GS Artists (Galerie Simpson gynt), Abertawe. Dwi hefyd yn aelod o Banel Celf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Rhwng Medi 2018 a Gorffennaf 2019, bûm yn gweithio fel Artist Preswyl cyfrwng Cymraeg yng Ngholeg Celf Abertawe.

Hygyrchedd

Mae Oriel Davies wedi ymrwymo i gefnogi anghenion mynediad ein holl ymwelwyr. Cysylltwch â ni yn desk@orieldavies.org i gael gwybod mwy am y trefniadau ar gyfer y diwrnod a thrafodwch gyda'r staff sut orau y gallwn gefnogi eich profiad.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £40.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig