Cymraeg

Glanhau'r Gwanwyn

Mae'r prof orielau yn cael eu glanhau yn y gwanwyn

Digwyddiadau |

📢 Bydd ein prif fannau Oriel ar gau ar gyfer Glanhau’r Gwanwyn dros yr wythnosau nesaf.

manual override of the alt attribute

Yn dilyn cyfnod o weithgarwch dwys rydym nawr yn gweithio gyda’n partneriaid Little Greene i wneud rhywfaint o waith cynnal a chadw mawr ei angen ar y prif orielau. Oeddech chi'n gwybod bod paent olew Little Greene wedi'i ailfformiwleiddio gan ddefnyddio olewau llysiau cynaliadwy? Mae Little Greene yn fusnes teuluol ecogyfeillgar sy'n catalogio 300 mlynedd o baent a phapur wal. Wedi'u lleoli yn y DU, mae ganddyn nhw ffatri fach ym Methesda, Gogledd Cymru.

Ar hyn o bryd mae gennym arddangosfa Ymir Oriel y Cyntedd o'r enw Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn, yn dathlu Merched Cymru.

Yn anffodus dim ond yn achlysurol y mae'r Caffi ar agor oherwydd prinder staff. Rydyn ni'n gweithio ar hyn ac yn gobeithio bod yn ôl i redeg oriau arferol eto yn fuan iawn. Ffoniwch ymlaen llaw i weld pa ddiwrnodau y bydd y caffi yn gweini coffi a chacen. Wrth i’n gofod awyr agored gynhesu, ni yw’r lle perffaith i ddod i weld y gwanwyn yn cyrraedd.

Mae’r siop yn llawn anrhegion a chrefftau wedi’u gwneud gan wneuthurwyr ac artistiaid o bob rhan o Gymru.