Cymraeg

Sesiynau Dawnsio Rhigol

Gyda Meltem Arikan. Dydd Sadwrn 3ydd Mehefin 1.30 & 3pm

Digwyddiadau | 3 Mehefin 2023 - 3 Mehefin 2023
manual override of the alt attribute

Dydd Sadwrn 3ydd Mehefin 1.30 & 3pm

Sesiynau ‘groove’ yw galw heibio a’u rhedeg am 45 munud i gyd. Mae croeso i bawb ymuno. Cofiwch gyrraedd 5 munud cyn i’r sesiynau ddechrau, ar y grîn o flaen Oriel Davies Gallery.


Mae Groove dance yn brofiad dawns grŵp deinamig, creadigol a dilys. Mae'n hawdd ei ddysgu, yn hwyl, yn syml ac yn rhyngweithiol. Does dim ffordd gywir nac anghywir o symud yn Groove dance – mae hwn yn brofiad cwbl gynhwysol ac yn weithgaredd awyr agored perffaith.

Mae arweinydd dawns Meltem Arikan yn uno pawb mewn symudiad neu rythm syml. Mae pobl yn profi popeth o rigolau araf, myfyriol i guriadau curiad y galon - profiad perffaith i feithrin eich corff, meddwl, calon ac enaid! Dewch i ymuno â'r ddawns - tu allan yn Oriel Davies.Nofelydd a dramodydd o Dwrci yw Meltem. Ers symud i Gymru mae hi wedi datblygu ei gwaith fel dawnsiwr a chynghorydd. Mae Meltem yn awtistig ac yn tynnu ar ei phrofiadau bywyd ei hun i gefnogi plant a theuluoedd.


Rhan o Ŵyl Awyr Agored y Drenewydd a The Art Fund Wild Escape


Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

SESIYNAU DAWNSIO RHIGOL AM DDIM

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig