Cymraeg

CANOLFAN GWYL - Gwyl Awyr Agored y Drenewydd

Dydd Sadwrn 3ydd a dydd Sul 4ydd Mehefin 9.30am - 5pm

Digwyddiadau | 3 Mehefin 2023 - 4 Mehefin 2023

Mae penwythnos yr ŵyl eleni yn llawn dop o weithgareddau awyr agored i bawb

manual override of the alt attribute

Cerdded, mordwyo, canŵio, beicio, rhedeg, picnics, pysgota, ffotograffiaeth, garddio, canu, dawnsio, saethyddiaeth, treftadaeth a mwy...mae'r ŵyl yn agored i bawb. Mae pob digwyddiad yn ystod y dydd am ddim.

Rydym yn gweithredu fel HUB ar gyfer Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd eto eleni. Mae’r ŵyl yn dathlu amrywiaeth y dirwedd gydag amrywiaeth o deithiau cerdded a gweithgareddau. Mae'n cael ei drefnu gan dîm ymroddedig o wirfoddolwyr.

Mae digwyddiadau'r penwythnos i gyd wedi'u canoli o amgylch y canolbwynt yn Oriel Davies Gallery a byddant yn cychwyn o ychydig o flaen yr oriel. Drwy gydol y penwythnos bydd gweithgareddau y tu allan, gyda chaffi'r oriel ar agor 10am - 4pm. Mae digon o le i gwrdd y tu allan, mynediad i doiledau cyhoeddus yr oriel a pharcio, gan gynnwys parcio i’r anabl gerllaw.

Gellir gweld rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy edrych ar wefan yr Ŵyl Awyr Agored

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig