Cymraeg

CAPTURE -Taith Ffotograffiaeth i Bobl Ifanc

Gyda Mohamed Hassan Dydd Sadwrn 3ydd a dydd Sul 4ydd Mehefin 10.30 - 3.30pm

Digwyddiadau | 3 Mehefin 2023 - 4 Mehefin 2023
manual override of the alt attribute


Cyrhaeddodd y ffotograffydd Mohamed Hassan Gymru wyth mlynedd yn ôl o wlad ei febyd, yr Aifft. Mae Mo wedi adeiladu gyrfa gyffrous yng Nghymru, yn tynnu lluniau o bobl, lleoedd a thirwedd.


Bydd Mo yn arwain dau weithdy cerdded drwy’r dydd yn dilyn taith gylchol o’r Drenewydd i Warchodfa Natur Pwll Penarth. Mae'r daith yn 6 milltir i gyd. Mwy o fanylion am y daith gerdded a'r modd y gellir ei chyrraedd yma https://newtown.org.uk/discove...

Bydd y gweithdai yn meithrin hyder a chysylltiadau, gan annog hunan fynegiant a chwilfrydedd yn yr amgylchedd. Bydd Mo yn helpu'r rhai sy'n cymryd rhan i ddarllen yr amgylchedd naturiol a chasglu manylion diddorol sy'n aml yn cael eu hanwybyddu mewn bywyd bob dydd. Bydd angen i gyfranogwyr ddod â ffôn smart, byddant yn cael camera untro i'w ddefnyddio yn ystod y dydd hefyd.


Mae’r daith gerdded yn dilyn Llwybr Hafren, Camlas Maldwyn a’r 81 Llwybr Beicio Cenedlaethol i’r warchodfa natur, a reolir gan Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn.

Mae gweithdai am ddim. Mae angen archebu lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig. Cyfranogwyr i ddod â phecyn bwyd a diod a gwisgo dillad ac esgidiau addas ar gyfer y tywydd.

Bydd Mo a staff oriel wedi'u gwirio gan y DBS gyda'r grwpiau bob amser.

Mae'r gweithdai yn rhan o Ŵyl Awyr Agored y Drenewydd a Art Fund's Wild Escape

Pob delw Mohamed Hassan

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig