Cymraeg

Clwb Celf Gwyliau'r Haf

Gweithdai ddwyieithog am ddim i blant 8 – 12 oed

Digwyddiadau | 20 Gorffennaf 2022 - 17 Awst 2022

DYDD MERCHER 11YB – 1YP

20 GORFFENNAF – 17 AWST

ARCHEBWCH YMA

manual override of the alt attribute

Natur Rhyfedd a Rhyfeddol

Mae gweithgareddau gwyliau'r haf i blant unwaith eto yn cael eu cynhyrchu gan ein ffrindiau o Ennyn - y sefydliad celfyddydol o Ganolbarth Cymru sy'n darparu gweithgareddau creadigol dwyieithog i'r gymuned.

Mae'r gweithdai am ddim, wedi'u hariannu'n garedig drwy'r rhaglen Haf o Hwyl. Archebwch le ar gyfer un neu fwy o’r pum gweithdy wythnosol ar gyfer antur greadigol gwyliau’r haf eich plentyn.

Bydd pob gweithdy yn cymryd ysbrydoliaeth o fyd natur - ffurfiau anifeiliaid, coed, planhigion a blodau. Bydd y gweithdai’n cysylltu ag arddangosfa gyfredol o waith Shani Rees James a Stephen West – cyfle gwych i blant brofi gweithiau artistiaid cyfoes sy’n gweithio yng Nghymru.

Gweithdy 1 - Coed - Tân - Golosg - Coed. Dosbarth Meistr siarcol gyda Nicky Arscott

Gweithdy 2 - Traddodiadau defaid - gweithdy peintio ac addurno gydag Elinor Wigley


Mae mwy na 10 miliwn o ddefaid yng Nghymru - cefn gwlad gwledig yw llawer o'r canolbarth ac mae defaid i'w gweld ledled y sir. Yn yr oes a fu, diolch i’r defaid y daeth y Drenewydd yn ganolbwynt rhyngwladol i’r diwydiant gwlanen a gwlân. Er bod y diwydiant hwn wedi diflannu o'r dref, dathlwn y gorffennol cyfoethog hwn trwy'r penglogau a gawn yn cael eu taflu yn y dirwedd - cregyn gwag sy'n gliwiau i'r gorffennol. Sut gallwn ni ddod â bywyd newydd iddyn nhw? Rydym hefyd yn archwilio symbolaeth penglogau a chysylltiadau â thraddodiadau hynafol.

Gweithdy 3 - Gwneud siarcol a darlunio gyda Beth Clewes


Gweithdy 4 - Hunan bortreadau gyda blodau gydag Elin Crowley


Arbrofwch gyda phensil, siarcol a phaent i greu hunan bortread gyda blodau wedi’u hysbrydoli gan waith Siani Rhys James. Byddwn yn archwilio iaith blodau - Floriography, i ddysgu am yr ystyr a'r mythau y tu ôl i flodau hyfryd amrywiol.

Gweithdy 5 - Printiau bywyd llonydd gydag Elin Crowley


Creu print yn seiliedig ar fywyd llonydd. Mwynhewch arbrofi a dysgu am y broses colagraff, gan ddefnyddio platiau lluosog a lliwiau amrywiol. Cymerwch ysbrydoliaeth o arddangosfa gyfredol Siani Rhys James yn yr Oriel.Bydd plant yn arbrofi gyda phob math o brosesau - lluniadu, siarcol, peintio, argraffu ac addurno.

I archebu dilynwch y ddolen a dewiswch ddyddiad neu ddyddiadau.

Byddwn yn gweithio tu allan mewn tywydd braf. Darperir yr holl weithdai gan artistiaid profiadol gyda gwiriadau DBS manylach.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig