Cymraeg

The National Gallery Masterpiece Tour: TOBIAS A’R ANGEL

Y Gweithdy o Andreas del Verrocchio

Arddangosfeydd | 2 Rhagfyr 2022 - 5 Mawrth 2023

Bob blwyddyn, mae’r National Gallery yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau
a chynulleidfaoedd ledled y DU er mwyn sicrhau y gall pawb ym Mhrydain ymhél â’i chasgliad cenedlaethol. Mae Taith Campweithiau 2021‐23 yn bartneriaeth rhwng y National Gallery, Oriel Davies, y Drenewydd, The Beacon Museum, Whitehaven, ac Amgueddfa Sir Gâr. Maent yn gweithio gyda’i gilydd i ddewis paentiad o’r National Gallery a’i arddangos mewn arddangosfeydd sy’n cynnig ffyrdd newydd i gynulleidfaoedd ledled y DU ymhél â’r paentiad.

manual override of the alt attribute