Cymraeg

Nodiadau Rhybudd - Gweithdy Sain i Bobl Ifanc

Gyda'r artistiaid Mark Anderson a Liam Walsh

30 Medi 2023 - 30 Medi 2023

Dydd Sadwrn 30ain Medi 10.30 - 2.30

manual override of the alt attribute

Wedi’i hysbrydoli gan y gosodiad sain Warning Notes – profiad sonig trochol pwerus o swnian a synau symudol.

Bydd y gweithdy yn eich dysgu sut i wneud recordiadau sain gan ddefnyddio amrywiaeth o ficroffonau; sut i gofnodi ar y gwahanol ddyfeisiadau (a ddarperir); gwneud recordiadau y tu allan; recordio cywrain a chymysgu traciau.

Mae hwn yn gyfle gwych i weithio gydag artistiaid a bod yn rhan o brosiect cyffrous. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly mae archebu lle yn hanfodol.

Dewch â phecyn bwyd neu gael cinio yng nghaffi'r oriel.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Sound Workshop £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig