Cymraeg

Cerdded ac Adeiladu gyda Faith Limbrick

@ Gwyl Awyr Agored Y Drenewydd

2 Mehefin 2024 - 2 Mehefin 2024

Dydd Sul 2 Mehefin, o 2-3.30pm. Ymunwch â’r artist amlddisgyblaethol Faith Limbrick am daith gerdded o amgylch y Drenewydd, lle bydd idiosyncrasi a digwyddiadau’n cael eu cofleidio!

manual override of the alt attribute

Mae UBST yn fath o ddeunydd hydrin. Gallai fod yn gôt law, yn bwt, yn llwy, yn ffilm, yn wrthrych, yn gât, yn destun, yn ddigwyddiad, yn berfformiad, yn daith gerdded, yn ardd, yn strwythur, yn blatfform, yn fathodyn, yn beth...

Ymunwch â’r artist amlddisgyblaethol Faith Limbrick am daith gerdded o amgylch y Drenewydd, lle bydd idiosyncrasi a digwyddiadau’n cael eu cofleidio. Tynnwch lun o'r llawlyfr Untutored Builders of Space and Time a chreu gwaith mewn deialog gyda'r byd wrth i ni ddod ar ei draws. Gan gerdded llwybr sy’n cynnwys canol tref y Drenewydd a pharciau cyfagos, byddwn yn edrych ar y strwythurau o’n cwmpas ac yn dal eu ffurfiau trwy dechnegau cerfluniol hygyrch. Gan ddefnyddio eitemau bob dydd fel papur a ffonau clyfar, bydd y gweithdy’n cynnig ffyrdd newydd o arsylwi ac ymateb i’r byd o’ch cwmpas, ac yn eich gadael â syniadau newydd i fynd â nhw i’ch mannau creadigol eich hun p’un a ydych yn artist, yn ddawnsiwr, yn arddwr, yn gerddor. neu athro. Nid oes angen dod â deunyddiau celf, mae gennym bopeth sydd ei angen arnom wrth law ...

Dewch â photel o ddŵr a gwisgwch ddillad cyfforddus!

Mae Faith yn artist sy’n seiliedig yn Ne Swydd Amwythig ac yn gweithio gyda delwedd symudol, sain, perfformiad a cherflunio. Mae ei gwaith yn ymchwilio i swyddogaethau’r dychymyg a’i berthynas â thir a thirweddau a’r cyfrwng sydd gan ddeunyddiau a chreaduriaid nad ydynt yn ddynol. Mae The Untutored Builders of Space and Time yn sefydliad ymbarél lled-ffuglenol (un y gellir ei roi i fyny ac yna ei gau a'i storio mewn cwpwrdd yn rhywle) sy'n creu cysylltiadau dros dro rhwng cyfranogwyr lle rhennir syniadau ac adnoddau a chydlynir gweithgareddau. Mae ffocws yr UBST ar adeiladu, ym mha bynnag ffurf a allai ddod i’r amlwg.

Faith Limbrick, An impression of a dry stone wall my father made, 2023. Paper, armature.
Faith Limbrick, An impression of a dry stone wall my father made, 2023. Paper, armature.
Faith Limbrick, (still from) Geomyth, 2020. 16” moving image
Faith Limbrick, (still from) Geomyth, 2020. 16” moving image
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Walk and Build with Faith Limbrick £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig