Cymraeg

Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd Hwb

Dydd Sadwrn 1af - Dydd Sul 2 Mehefin. 9.30am - 5pm

Digwyddiadau | 1 Mehefin 2024 - 2 Mehefin 2024

Mae penwythnos yr ŵyl eleni yn llawn dop o weithgareddau awyr agored i bawb. A Oriel Davies.

manual override of the alt attribute

Cerdded, mordwyo, canŵio, beicio, rhedeg, picnics, pysgota, teithiau cerdded celf, garddio, canu, tai chi, saethyddiaeth, treftadaeth a mwy...mae'r ŵyl yn agored i bawb.

Rydym yn gweithredu fel HWB ar gyfer Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd eto eleni. Mae’r ŵyl yn dathlu amrywiaeth y dirwedd gydag amrywiaeth o deithiau cerdded a gweithgareddau.

Mae digwyddiadau'r penwythnos i gyd wedi'u canoli o amgylch y canolbwynt yn Oriel Davies Gallery a byddant yn cychwyn o ychydig o flaen yr oriel. Drwy gydol y penwythnos bydd gweithgareddau y tu allan, gyda chaffi'r oriel ar agor 10am - 4pm. Mae digon o le i gwrdd y tu allan, mynediad i doiledau cyhoeddus yr oriel a pharcio, gan gynnwys parcio i’r anabl gerllaw.

Gellir gweld rhaglen lawn o ddigwyddiadau drwy edrych ar wefan yr Ŵyl Awyr Agored