Cymraeg

Tai Chi yn y parc

@ Gwyl Awyr Agored Y Drenewydd

2 Mehefin 2024 - 2 Mehefin 2024

Dwy sesiwn 10.30 – 11.30am a 2 – 3pm. Cofiwch gyrraedd 15 munud cyn i'r sesiynau ddechrau a chyfarfod tu allan i'r Oriel yn Hyb yr Ŵyl.

manual override of the alt attribute

“Tai chi is an art embracing the mind, body and spirit. Originating in ancient China, tai chi is one of the most effective exercises for health of mind and body. Although an art with great depth of knowledge and skill, it can be easy to learn and soon delivers its health benefits. For many, it continues as a lifetime journey.” Dr Paul Lam

Gyda symudiadau araf a diogel i wella cydbwysedd, cryfder a hyblygrwydd, bydd y gweithdai hyn yn addysgu trosglwyddo pwysau gan wella symudedd a chydsymud, cryfhau'r meddwl a gwella tawelwch a hyder.

Archebwch ymlaen llaw gan fod angen ffurflen gwybodaeth iechyd wedi'i llofnodi gan bawb sy'n cymryd rhan cyn y sesiynau. Mae archebu lle yn hanfodol gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Gwisgwch ddillad cyfforddus, llac ac esgidiau cadarn. Gall cyfranogwyr eistedd os yw'n well ganddynt.

Tai Chi

Mae Tai chi yn cael ei ymarfer ledled y byd fel ymarfer effeithiol ar gyfer iechyd.

Gan ddefnyddio rhaglen hawdd ei dysgu Dr Lam ‘tai chi ar gyfer arthritis’, bydd Tony a Jean yn arwain sesiynau awr o hyd i roi cyfle i gyfranogwyr ddechrau eu taith tai chi eu hunain drwy ddarparu adnoddau ymarferol fel rhan o’u ‘pecyn cymorth tai chi’.

Mae Jean a Tony yn credu pan fyddwch chi'n mwynhau llif a symudiadau ysgafn tai chi y gallwch chi gael mwy o reolaeth dros eich iechyd a'ch lles eich hun bob dydd. Mae pob taith wych yn dechrau gydag un cam bach.

Tai Chi Ar Gyfer Iechyd

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
10.30 – 11.30am - Tai Chi £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig