Cymraeg

Blodeuwedd yn Arcadia

Ymateb i Rembrandt

Arddangosfeydd | 12 Mawrth 2022 - 26 Mehefin 2022

Mae Blodeuwedd yn symbol o drawsnewidiad o fewn y byd naturiol a hudol. Yma rydym yn creu coetir, gofod ar gyfer myfyrio a gwneud i bethau newid.

Ymgollwch yn Arcadia.


manual override of the alt attribute

Mae'r syniad o Arcadia wedi swyno artistiaid ers tro. Mae ganddi gysylltiadau â delfryd gwledig, gorffennol bucolig, dihangfa i'r wlad, neu iwtopia wledig. Mae’r rhain i gyd yn syniadau sy’n berthnasol i’n rhaglen ni yma yn Oriel Davies. Mae'r syniad o drawsnewid yn rhywbeth arall sy'n ein swyno. Mae Blodeuwedd yn symbol o drawsnewidiad o fewn y byd naturiol a hudol. Yma rydym yn creu coetir, gofod ar gyfer myfyrio a gwneud i bethau newid.

Ymgollwch yn Arcadia.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith gan:

Efa Blosse-Mason a Hanan Issa | Andrea Gilpin | Gemma Green Hope | Lewis Prosser | Layla Robinson | Seán Vicary

DB38475 B 9 B65 4592 8298 43118385 DA0 F
0 C5866 C0 3 D65 4 D86 A997 AB69 B328 DE9 B

Ymweld â Ni

Mae croeso i chi alw heibio i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, fodd bynnag efallai y bydd ciw os ydym yn llawn.

Gweler gwybodaeth ychwanegol am leoliadau (isod) ar gyfer Ymwelwyr Niwroamrywiol

Felly rydym yn cynghori defnyddio ein system archebu Rhad ac Am Ddim i osgoi ciwio ac archebu slot ymweld 1 awr wedi'i amseru.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Nodwch:

Mae'r gofod hwn yn cynnwys monitorau lluosog yn chwarae ffilmiau animeiddiedig. Mae'r synau yn fwriadol isel i awgrymu grwgnach yn y gofod. Gallwch ofyn i'r sain gael ei throi i fyny neu i lawr.

Mae'r gofod hefyd yn cynnwys arogleuon perlysiau sych, blodau a deunyddiau naturiol. Mae hyn yn rhan o'r profiad trochi.

Fel gyda phob un o'n harddangosfeydd, rydym yn hapus i ostwng lefelau golau yn ystod eich ymweliad. Os hoffech gael profiad ysgafn isel, ffoniwch ni ymlaen llaw a byddwn yn gwneud ein gorau i ddiwallu'ch anghenion.Digwyddiadau Cysylltiedig