Cymraeg

Portreadau

Ymateb i Rembrandt

Arddangosfeydd | 12 Mawrth 2022 - 26 Mehefin 2022

Mae Portreadau yn dwyn ynghyd amrywiaeth eang o waith sy'n archwilio'r ffigurol, ac yn edrych ar ddarluniau o'r hunan neu eraill trwy lygad yr artist.

manual override of the alt attribute

Mae artistiaid wedi darlunio eu hunain ac eraill trwy gydol hanes ac mae eu delweddau yn aml yn ein hatgoffa o'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn ddynol.

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys gwaith gan:

Heidi Broad | Morgan Dowdall | Llyr Evans | Mo Hassan | Sarah Hope | Nigel Hurlstone | Shani Rhys James MBE | Karolina Skorek


Shani Rhys James yn ymddangos trwy garedigrwydd Oriel Martin Tinney. Mae Heidi Broad yn cydnabod cefnogaeth gan QEST. Dangoswyd gwaith Nigel Hurlestone yn flaenorol gan Ganolfan Grefft Rhuthun yn Collect. Ymddengys Morgan Dowdall trwy garedigrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

4 Llyr Evans
51 A2 A93 B 4 A98 40 EA 84 E6 424 AFF5 F9862
C4 E31982 2 F9 B 498 F 806 A 56 B07 D86 B5 D5


Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.