Cymraeg

Caneuon y Gwanwyn

Gweithdy canu yn y Ffair Wanwyn Dydd Sul 24ain Ebrill. Am ddim

24 Ebrill 2022 - 24 Ebrill 2022

1.15 - 2yp. Gweithdy am ddim

manual override of the alt attribute

Gweithdy canu hamddenol i unrhyw un sydd wrth ei fodd yn canu. Does dim angen profiad. Awyrgylch gynhaliol ysgafn, byddwch chi'n canu mewn harmoniau toreithiog mewn dim o dro yn y llannerch hardd o'r goedwig grog a grëwyd gan yr artistiaid Layla Robinson a Lewis Prosser yn Oriel 2.

Dewch i roi cynnig arni!

Côr Cymunedol Hafren

Gweithdy canu yn yr oriel

Hefyd - perfformiad 2.30 - 3pm

Dewch i weld Côr Cymunedol Y Drenewydd yn canu rhaglen ddyrchafol o ganeuon o bedwar ban byd mewn harmonïau cyfoethog. Rhad ac am ddim, teimlo perfformiad da yn y Ffair Wanwyn...amser?

Mae côr cymunedol Hafren yn cyfarfod bob nos Lun rhwng 7 a 9 pm yn ystod y tymor. Croeso i bawb, dim angen profiad. Chwerthin, canu, yfed te a gwneud ffrindiau! www.lifebulb.org neu fb @lifebulblive

Cân Sámi draddodiadol i alw'r ceirw I mewn

Arweiniodd Charlotte Woodford o gôr Lifebulb weithdy gaeaf a ddilynwyd gan berfformiad gyda Chôr Hafren a band Ffonic Community y tu allan yn awyr y gaeaf.

Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad Gwybodaeth am Docynnau
Standard Ticket £0.00 PP*
Cyfanswm:

*Fesul person

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Mae'r rhan fwyaf o ddigwyddiadau yn Oriel Davies yn rhad ac am ddim i'w mynychu ond rydym yn awgrymu rhoi rhodd wirfoddol yma i gefnogi ein gwaith parhaus gan ddarparu gweithdai, digwyddiadau, gweithgareddau a phrosiectau hygyrch.Digwyddiadau Cysylltiedig