Cymraeg

Ffair Wanwyn

Dydd Sul 24 Ebrill 12 - 4 Tu allan yn Oriel Davies

Digwyddiadau | 24 Ebrill 2022 - 24 Ebrill 2022

Prynhawn hamddenol i bob oed ddathlu'r gwanwyn, twf newydd ac adnewyddiad.

manual override of the alt attribute

Mae Agor Y Drenewydd ac Oriel Davies Gallery yn trefnu Ffair Wanwyn i’r gymuned gyfan gyda gweithdai, stondinau, cerddoriaeth ac adrodd straeon a mwy. Mynediad am ddim.

Mwynhewch brynhawn yn yr awyr agored gyda theulu a ffrindiau a dathlwch bopeth yn y Gwanwyn. Dewch â phicnic!

Credyd llun Layla Robinson

 • Cyngor garddio a gweithgareddau gyda Cultivate a Chlwb Garddio'r Drenewydd
 • Taith gerdded adnabod planhigion awyr agored gyda Cheidwad Parc Paul, Open Newtown a stondin gan Open Newtown
 • Rhai gweithgareddau gwyllt yn yr awyr agored gydag Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn
 • Anifeiliaid o Fferm Pentre a chyfle i greu print colagraff wedi’i ysbrydoli gan anifeiliaid gyda’r artist Chris Wallbank
 • Storïwyr Jo Vagabondi a Milly Jackdaw a fydd hefyd yn cynnal parêd a seremoni trin coed
 • Stondinau planhigion lleol a blodau wedi’u torri gan Nic Knapton ac Ash and Elm Horticulture
 • Gweithdy gwneud penwisg blodau sych gyda Layla Robinson
 • Cerddoriaeth gan y band chwythbrennau lleol Ffonic a hefyd Côr Hafren
 • Cacennau a theisennau cartref o fan gacennau Kerry
 • Darperir diodydd poeth gan Cambrian Coffee
 • Stondinau gan Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys, Lles Powys a gweithgaredd gan awduron o brosiect ‘Robert Owen 250’
 • Alawon gwanwyn yn cael eu chwarae gan y DJ Chris o Creative Stuff Y Drenewydd o'i focs ceffylau disgo
 • Pob un wedi'i ddal gan y ffotograffydd Andrea Gilpin

Credyd llun Pentre Farm CIC


Mae'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau am ddim. Codir tâl bychan am sesiynau anwesu anifeiliaid Fferm Pentre a'r gweithdy penwisg flodeuog. Mae archebu lle ar y gweithdy penwisg yn hanfodol gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Credyd llun Ash and Elm

Credyd llun The Badger Sett

Mae thema’r gwanwyn yn parhau yn yr oriel gyda phortread Rembrandts o Saskia van Uylenburgh mewn Gwisgoedd Arcadiadd ar fenthyg o’r Oriel Genedlaethol, Llundain fel rhan o Daith Campwaith yr orielau. Yn y portread hwn mae Saskia yn dal tusw o flodau'r gwanwyn. Mae hi'n gwisgo ffrog ben a mwclis o flodau cain.

Rembrandt. Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume ©National Gallery London

Mewn ymateb i'r paentiad mae'r oriel yn dangos arddangosfa o bortreadau cyfoes. Gellir archwilio coedwig grog o ganghennau a blodau yn oriel 2 ynghyd â chwedl Blodeuwydd a adroddir trwy ddelwedd symudol.

Credyd llun Lewis Prosser

Trefnir y Ffair Wanwyn gan Open Events fel rhan o brosiect Open Newtown i gysylltu pobl â mannau gwyrdd a glas y Drenewydd.

Mae Oriel Davies yn falch o fod yn bartner yn y prosiect hwn a ariennir drwy Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru. Bydd Digwyddiadau Agored yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau diwylliannol ym mannau gwyrdd y Drenewydd. Bydd y prosiect hwn yn gweithio ar y cyd â 4 prosiect arall, a fydd gyda’i gilydd yn dod yn rhan o’r sbardun ar gyfer newid ledled Cymru tan Haf 2023.

Nod Digwyddiadau Agored yw uno cymunedau a rhoi cyfle i ddathlu asedau gwyrdd a glas y Drenewydd