Cymraeg

Walkie Talkie efo Mohamed Hassan

Cyfres Walkie Talkies

Events | 16 Chwefror 2024 - 16 Chwefror 2024

Taith Cerdded a Gweithdy Ffotograffiaeth gyda Mohamed Hassan. 11am-3pm

manual override of the alt attribute

Dewch i greu darnau gwreiddiol o ffotograffiaeth gyda’r artist Mohamed Hassan yn nhiroedd hanesyddol Castell Powis. Drwy’r gweithdy a thaith cerdded yma, byddwch yn datblygu gwybodaeth ymarferol a chyd-destunol o sut i greu awyrgylch a drama yn eich lluniau gan ddefnyddio'r gerddi sydd wedi ei thirlunio, y caeau a’r coetir o amgylch y castell.

Mewn grwpiau bach, byddwch yn cael eich arwain mewn ffotograffiaeth portreadau, gan gymryd tro i fod yn ffotograffydd ac i eistedd yn nhiroedd y castell. Bydd y gweithdy yma yn addas i ddechreuwyr, er bod diddordeb mewn technegau ffotograffiaeth yn cael ei annog.

Bydd y daith cerdded yn para dan 2 awr ac wedi ei raddio’n ‘hawdd’. Diolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored, rydym yn medru darparu dillad awyr agored (esgidiau cerdded, cotiau glaw, trowsus). Os gwelwch yn dda, e-bostiwch orieldaviessuzie.jones@gmail.com efo eich maint dillad ag anghenion erbyn Dydd Mercher 7 Chwefror.

Gyda diolch i Gastell Powis a’r National Trust.

Frost covered trees from the grounds of Powys Castle.

Frosty woodland walk at Powis Castle and Garden, Wales © Edwin Van Hulzen

Mae’r daith cerdded yma yn rhan o’n prosiect Walkie Talkie sydd yn dathlu’r canmlwyddiant o Laura Ashley, ffigwr penodol yn hanes yr ardal leol a hefyd yn y dyluniad a chynhyrchiad o decstiliau.

Fel rhan o’r prosiect, mae Oriel Davies am gomisiynu 5 artist i arwain 5 taith cerdded ar draws y trefi canlynol, lle bu siop Laura Ashley yn bodoli: Carno (neu Caersws), lleoliad ffactri Laura Ashley, Y Trallwng, Dre Newydd, Llanidloes a Machynlleth.

Datblygodd Laura Ashley ei fusnes gyda’r syniad o deulu yn ganolog. Un o’r syniadau a ddefnyddiwyd oedd y ‘walkie-talkie’ - taith cerdded tu allan yn natur gyda’r teulu neu rhai o’r staff i siarad drwy syniadau a chefnogi lles.

Mae’r prosiect yma wedi ei ariannu gan The Ashley Family Foundation.

The Ashley Family Foundation logo.
Tocynnau Gwybodaeth am y Lleoliad

Gwerthu Allan

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn i gyd wedi'u gwerthu :(

Os hoffech gael eich ychwanegu at restr aros, cysylltwch â ni: desk@orieldavies.org

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 - 4

Caffi yn cau am 3

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gauDigwyddiadau Cysylltiedig