Cymraeg

manual override of the alt attribute
28.07.23 - 04.10.23
Rydyn Ni i Gyd yn Rhannu'r Un Gofod
HELEN BOOTH

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
14.06.23 - 23.09.23
Gof Artist
Yr Her 150mm

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
29.09.23 - 30.09.23
Warning Notes
Profiad Sonig Pwerus O Ymgolli Mewn Disgwyliad A Newidiol

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
02.09.23 - 03.09.23
Gweithdai Llyfrau Artistiaid
Pedwar gweithdy fel rhan o Ffair Lyfrau Artistiaid Cymru

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid Cenedlaethol a Rhyngwladol sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ar lan yr Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 – 4

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Caffi yn cau am 3

Mae croeso i chi hefyd ddod â phicnic ac eistedd yn y parc neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y glaswellt. Mae ein Caffi ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn 10-3.

Mae'r ystafell gyfarfod ar gael i'w harchebu.

Mae toiledau ar gael.

Ymweld â Ni

Mae croeso i chi alw heibio i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor. Rydym wrth ymyl yr orsaf fysiau, 7 munud ar droed o'r orsaf drenau, a ger Maes Parcio Back Lane.

Os oes gennych chi anghenion penodol ar gyfer eich ymweliad, gofynnwch. Cysylltwch â ni dros y ffôn ymlaen llaw, wrth i ni geisio darparu ar gyfer ein holl ymwelwyr. Mae parcio cyfyngedig i bobl anabl ar gael y tu allan i'r oriel, sydd i gyd ar un lefel.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

https://orieldavies.org/about/café

Crysau T Oriel Davies!

Dros y gaeaf roeddem yn gwisgo crysau chwys Oriel Davies wedi eu gwneud o gotwm organig. Roedd yn golygu ein bod ...

Darllenwch y stori llawn
Crysau T Oriel Davies!

NEWYDD yn y caffi: Hufen Iâ Fanila Organig

Yn ddiweddar rydym wedi bod yn cyrchu cyflenwr lleol ar gyfer hufen iâ organig ac rydym mor falch o fod yn ...

Darllenwch y stori llawn
NEWYDD yn y caffi: Hufen Iâ Fanila Organig