Cymraeg

manual override of the alt attribute
09.10.21 - 24.12.21
Steve Attwood Wright + O DAN Y GORCHUDD
Gwehyddu Cyfoes

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
08.10.21 - 31.12.21
GAIA REDGRAVE : Caredigrwydd
Ffilm arlein

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
02.06.21 - 26.09.21
Chwilio Tirwedd Hir y Tu Allan | Erin Hughes
gwaith newydd yn yr lleoedd gwyrdd

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
01.07.21 - 30.09.21
HAID
arddangosfa ar thema adar

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Datganiad COVID

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.

Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf a dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 11-4 (Ar gau ddydd Sul a dydd Llun o Hydref i Fawrth) heblaw am ddigwyddiadau arbennig y gallwch ddarganfod amdanynt yn ein cylchlythyr.

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Mae'r ystafell gyfarfod bellach ar gael i'w llogi.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

Weave Weekender

Ymunwch â ni ddiwedd mis Hydref i ddathlu popeth sy'n cael ei wehyddu!Mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Tecstilau'r Drenewydd a Noddwyr ...

Darllenwch y stori llawn
Weave Weekender