Cymraeg

manual override of the alt attribute
25.01.23 - 30.04.23
Mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn // It's raining elderly ladies and sticks
Arddangosfa Oriel Cyntedd yn dathlu Merched Cymru

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
16.02.23 - 16.03.23
Coed Y Ddaear | EarthWood
Gosodiad gan Celf-Able Tu Allan yn Oriel Davies

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
01.04.23 - 15.04.23
Pethau Sydd yn Symud
CAI TOMOS

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
30.01.23 - 30.04.23
Gwneuthurwr mewn Ffocws
LINZI MORGAN WHITTING

Darganfyddwch fwy
Super sized grain gan Richard Woods

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid Cenedlaethol a Rhyngwladol sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ar lan yr Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth – Hydref

Mawrth - Sadwrn 10 – 4
(O 14.03.2023)

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Caffi yn cau am 3

Mae gennym ni gaffi, ond mae croeso i chi hefyd ddod â phicnic ac eistedd yn y parc neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Mae ein Caffi ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn 11-3.

Mae'r ystafell gyfarfod ar gael i'w harchebu.

Mae toiledau ar gael.

Ymweld â Ni

Mae croeso i chi alw heibio i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor. Rydym wrth ymyl yr orsaf fysiau, 7 munud ar droed o'r orsaf drenau, a ger Maes Parcio Back Lane.

Os oes gennych chi anghenion penodol ar gyfer eich ymweliad, gofynnwch. Cysylltwch â ni dros y ffôn ymlaen llaw, wrth i ni geisio darparu ar gyfer ein holl ymwelwyr. Mae parcio cyfyngedig i bobl anabl ar gael y tu allan i'r oriel, sydd i gyd ar un lefel.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

https://orieldavies.org/about/café

Cyfle: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am rywun i adrodd ein straeon

Darllenwch y stori llawn
Cyfle: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Cyfle: Barista

Rydym yn chwilio am barista profiadol sy'n angerddol am gelf a choffi.


Darllenwch y stori llawn
Cyfle: Barista