Cymraeg

manual override of the alt attribute
26.03.21 - 26.06.21
Rydym ni’n Cyffredinwyr
Gweithredoedd Creadigol Cyffredin

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
02.06.21 - 26.09.21
Chwilio Tirwedd Hir y Tu Allan | Erin Hughes
gwaith newydd yn yr lleoedd gwyrdd

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
15.06.21 - 15.06.21
The Once and Future Wild | Hefin Jones
gwaith newydd yn y lleoedd gwyrdd

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
15.08.20 - 26.06.21
Argraffnod o'r Dirwedd | Melvyn Evans
gwneud printiau a darlunio

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Datganiad COVID

Mae Oriel Davies ar gau ar hyn o bryd. Rydym yn bwriadu ailagor o ddydd Llun 17 Mai a chroesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.
Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf.

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Bydd yr ystafell gyfarfod yn parhau ar gau am y tro.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Creative writing with Emma Beynon

Everyone has their own story to tell – explore your world in writing. A six week creative writing course with writer ...

Darllenwch y stori llawn
Creative writing with Emma Beynon

Ymweliad fan gwersylla fel rhan o daith wledig | Leah Gordon

Cawsom ymweliad gan Leah Gordon ac Annabel Edwards ar 29 Mai fel rhan o’u taith yn archwilio’r Ddeddf Cau Tir

Darllenwch y stori llawn
Ymweliad fan gwersylla fel rhan o daith wledig | Leah Gordon