Cymraeg

manual override of the alt attribute
02.12.22 - 05.03.23
The National Gallery Masterpiece Tour: TOBIAS A’R ANGEL
Y Gweithdy o Andreas del Verrocchio

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
02.12.22 - 05.03.23
Dealltwriaeth Ddyfnach
Ymateb i Tobias a’r Angel

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
21.09.22 - 19.01.23
Shani Rhys James + Stephen West
GWAITH PRINT

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
21.09.22 - 21.09.23
ELLEN BELL
Gwylio’r Gwylwr | Oriel Watching

Darganfyddwch fwy
Super sized grain gan Richard Woods

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid Cenedlaethol a Rhyngwladol sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ar lan yr Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.

Rydym yn parhau i gynnal rhai mesurau i sicrhau diogelwch ein staff ac ymwelwyr, gan gynnwys capasiti cyfyngedig, a mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Agor

Dydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 (ar gau dydd Llun) dros yr haf (BST)

Dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 11-4 (ar gau dydd Sul a dydd Llun o fis Hydref i fis Mawrth)

ac eithrio digwyddiadau arbennig y gallwch gael gwybod amdanynt yn ein cylchlythyr.

Ar gau Gwyliau Banc

Mae gennym ni gaffi, ond mae croeso i chi hefyd ddod â phicnic ac eistedd yn y parc neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Mae Caffi wedi cau ar hyn yr bryd.

Mae'r ystafell gyfarfod ar gael i'w harchebu.

Mae toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.

Ymweld â Ni

Mae croeso i chi alw heibio i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor. Rydym wrth ymyl yr orsaf fysiau, 7 munud ar droed o'r orsaf drenau, a ger Maes Parcio Back Lane.

Os oes gennych chi anghenion penodol ar gyfer eich ymweliad, gofynnwch. Cysylltwch â ni dros y ffôn ymlaen llaw, wrth i ni geisio darparu ar gyfer ein holl ymwelwyr. Mae parcio cyfyngedig i bobl anabl ar gael y tu allan i'r oriel, sydd i gyd ar un lefel.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

caffi caffi DAVIES yn agor cyn hir

Bydd ein caffi newydd yn agor yn fuan iawn. am fwy o wybodaeth amdano cliciwch ar y ddolen yma

Darllenwch y stori llawn
caffi caffi DAVIES yn agor cyn hir

Tobias a’r Angel Digwyddiad Agoriadol

Rydym yn cynnal digwyddiad agoriadol 5-7pm ar 2 Rhagfyr i ddathlu dyfodiad Tobias a’r Angel fel rhan o Daith Campwaith yr ...

Darllenwch y stori llawn
Tobias a’r Angel Digwyddiad Agoriadol