Cymraeg

manual override of the alt attribute
10.07.21 - 26.09.21
Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol, Llundain | Jean-Siméon Chardin
The House of Cards (1740-41)

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
10.07.21 - 26.09.21
Uncontrolled Demolition | Charlie Cook
GWAITH NEWYDD | Arddangosfa gyntaf yng Nghymru

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
10.07.21 - 26.09.21
ADEILADU DYFODOL | Alyn Smith x Oriel Davies x Ein Cymuned
Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
02.06.21 - 26.09.21
Chwilio Tirwedd Hir y Tu Allan | Erin Hughes
gwaith newydd yn yr lleoedd gwyrdd

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Datganiad COVID

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.
Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf.

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Bydd yr ystafell gyfarfod yn parhau ar gau am y tro.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

Robert Owen 250 Amgueddfa Robert Owen Swyddog Allgymorth

Amgueddfa Robert Owen Swyddog allgymorth ar ei liwt ei hun yn gweithio gydag Amgueddfa Robert Owen (Ffi o £5000 yn seiliedig ar ...

Darllenwch y stori llawn
Robert Owen 250 Amgueddfa Robert Owen Swyddog Allgymorth

Robert Owen 250 Comisiwn Llwybr Realiti Rhithiol

Robert Owen 250 Llwybr Realiti Rhithiol

Cyfanswm y Gyllideb o £10,000


Darllenwch y stori llawn
Robert Owen 250 Comisiwn Llwybr Realiti Rhithiol