Cymraeg

manual override of the alt attribute
29.05.24 - 29.05.24
Caredig i'r Meddwl - Gweithdy Hanner Tymor
I blant 7 - 11 oed. AM DDIM

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
10.05.24 - 15.06.24
Defodau Ffin - Paul R Jones
Rhaglen POP-up

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
22.03.24 - 02.06.24
Criw Celf
Arddangosfa

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
16.05.24 - 29.06.24
Bob Guy
A Lifetime Engraved

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid Cenedlaethol a Rhyngwladol sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ar lan yr Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 – 4

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Caffi yn cau am 3

Mae croeso i chi hefyd ddod â phicnic ac eistedd yn y parc neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y glaswellt. Mae ein Caffi ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn 10-3.

Mae'r ystafell gyfarfod ar gael i'w harchebu.

Mae toiledau ar gael.

Ymweld â Ni

Mae croeso i chi alw heibio i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor. Rydym wrth ymyl yr orsaf fysiau, 7 munud ar droed o'r orsaf drenau, a ger Maes Parcio Back Lane.

Os oes gennych chi anghenion penodol ar gyfer eich ymweliad, gofynnwch. Cysylltwch â ni dros y ffôn ymlaen llaw, wrth i ni geisio darparu ar gyfer ein holl ymwelwyr. Mae parcio cyfyngedig i bobl anabl ar gael y tu allan i'r oriel, sydd i gyd ar un lefel.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

https://orieldavies.org/about/café

New Bank Account

The Co-operative Bank is one of the banks leading the field when it comes to ethical lending and investment policies.

Darllenwch y stori llawn
New Bank Account

Caffi | Cafe

Rydyn ni'n gwneud coffi anhygoel! Mae'r caffi wedi dod yn rhan annatod o'r oriel a'n rhaglen unwaith eto. Ein bwriad yw bod ...

Darllenwch y stori llawn
Caffi | Cafe