Cymraeg

manual override of the alt attribute
02.08.22 - 05.11.22
Lle i'w Rhannu
Shani Rhys James + Stephen West

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
06.08.22 - 06.08.22
Arlunio Bore Da - Mis Awst
Llun ffigwr gyda Lois Hopwood

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
20.05.22 - 26.08.22
Gini Wade
Print mewn Ffocws

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
20.07.22 - 17.08.22
Clwb Celf Gwyliau'r Haf
Gweithdai ddwyieithog am ddim i blant 8 – 12 oed

Darganfyddwch fwy
Super sized grain gan Richard Woods

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid Cenedlaethol a Rhyngwladol sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.


Datganiad COVID

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, a mesurau pellhau cymdeithasol.

Yn Agor

Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf a dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 11-4 (Ar gau ddydd Sul a dydd Llun o Hydref i Fawrth) heblaw am ddigwyddiadau arbennig y gallwch ddarganfod amdanynt yn ein cylchlythyr.

Gwyliau banc ar gau

02.06.2022 – 03.06.2022

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Mae'r ystafell gyfarfod bellach ar gael i'w llogi.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Felly rydym yn cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio ac archebu slot ymweld wedi'i amseru.