Cymraeg

manual override of the alt attribute
15.01.22 - 19.02.22
Rowndio’r Gornel
- cymunedau creadigol

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
12.11.21 - 24.12.21
Talent Newydd Sbon
JOSHUA DONKOR + JASMINE VIOLET

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
08.10.21 - 31.01.22
GAIA REDGRAVE : Caredigrwydd
Ffilm arlein

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
19.02.22 - 26.03.22
Llun bore da
Dosbarthiadau darlunio bore Sadwrn. Mae dosbarthiadau'n rhedeg bob dydd Sadwrn rhwng 19eg Chwefror a dydd Sadwrn 26 Mawrth rhwng 10yb a 12.15yp

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Datganiad COVID

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.

Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf a dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 11-4 (Ar gau ddydd Sul a dydd Llun o Hydref i Fawrth) heblaw am ddigwyddiadau arbennig y gallwch ddarganfod amdanynt yn ein cylchlythyr.

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Mae'r ystafell gyfarfod bellach ar gael i'w llogi.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

YSGRIFENWYR!

Ysgrifenwyr! Er gwaethaf ei syniadau blaengar niferus, roedd Robert Owen yn ddyn ei gyfnod. Mae gan y diwydiant tecstilau bryderon cymdeithasol ...

Darllenwch y stori llawn
YSGRIFENWYR!