Cymraeg

manual override of the alt attribute
10.07.21 - 26.09.21
Taith Campwaith yr Oriel Genedlaethol, Llundain | Jean-Siméon Chardin
The House of Cards (1740-41)

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
10.07.21 - 26.09.21
Uncontrolled Demolition | Charlie Cook
GWAITH NEWYDD | Arddangosfa gyntaf yng Nghymru

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
10.07.21 - 26.09.21
ADEILADU DYFODOL | Alyn Smith x Oriel Davies x Ein Cymuned
Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
27.09.21 - 27.09.21

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Datganiad COVID

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.
Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf a dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 11-4 (Ar gau ddydd Sul a dydd Llun o Hydref i Fawrth) heblaw am ddigwyddiadau arbennig y gallwch ddarganfod amdanynt yn ein cylchlythyr.

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Mae'r ystafell gyfarfod bellach ar gael i'w llogi.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

Taith Cyfeillion Oriel Davies

Lady Lever Art Gallery yn Port Sunlight ac Walker Art Gallery yn Lerpwl
Dydd Sadwrn Hydref 9fed

Darllenwch y stori llawn
Taith Cyfeillion Oriel Davies