Cymraeg

manual override of the alt attribute
26.03.21 - 26.06.21
Rydym ni’n Cyffredinwyr
Gweithredoedd Creadigol Cyffredin

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Datganiad COVID

Mae Oriel Davies ar gau ar hyn o bryd. Rydym yn bwriadu ailagor o ddydd Llun 17 Mai a chroesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.
Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf.

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Bydd yr ystafell gyfarfod yn parhau ar gau am y tro.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Taith “Masterpiece” Yr Oriel Cenedlaethol

Mae Tŷ'r Cardiau gan Jean-Siméon Chardin (tua 1740–1) o Gasgliad yr Oriel Genedlaethol, yn teithio’r DU yn 2021 a 2022.

Darllenwch y stori llawn
Taith “Masterpiece” Yr Oriel Cenedlaethol

Virtual Courses

Each season we bring together like-minded, creative individuals through a series of virtual events, talks and workshops.

Darllenwch y stori llawn
Virtual Courses