Cymraeg

manual override of the alt attribute
12.03.22 - 26.06.22
Taith Campweithiau’r National Gallery: REMBRANDT
Saskia van Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
12.03.22 - 26.06.22
Portreadau
Ymateb i Rembrandt

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
12.03.22 - 26.06.22
Blodeuwedd yn Arcadia
Ymateb i Rembrandt

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
04.02.22 - 15.05.22
LISA CARTER GRIST
gwaith newydd

Darganfyddwch fwy
Super sized grain gan Richard Woods

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.


Datganiad COVID

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.

Agored

Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-4 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf a dydd Mawrth i ddydd Sadwrn 11-4 (Ar gau ddydd Sul a dydd Llun o Hydref i Fawrth) heblaw am ddigwyddiadau arbennig y gallwch ddarganfod amdanynt yn ein cylchlythyr.

Gwyliau banc ar gau

15.04.2022 – 18.04.2022

02.05.2022 – 02.05.2022

02.06.2022 – 03.06.2022

Mae'r caffi ar gau, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Mae'r ystafell gyfarfod bellach ar gael i'w llogi.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.
Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fwgwd

Mae croeso i chi alw i mewn i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor, ond mae’n bosib y bydd yna giw os byddwn ni hyd at ein capasiti.

Rydyn ni felly’n cynghori defnyddio ein system archebu AM DDIM yma i osgoi ciwio a bwcio slot ymweld o awr.

RO250

Mae gwaith celf newydd ar gyfer y mannau gwyrdd ar ei ffordd

Darllenwch y stori llawn
RO250

Gwyl Awyr Agored y Drenewydd Mehefin 4-5, 2022

Dathliad penwythnos o'r awyr agored sydd wedi'i leoli ym mannau gwyrdd a glas y Drenewydd

Darllenwch y stori llawn
Gwyl Awyr Agored y Drenewydd Mehefin 4-5, 2022