Cymraeg

manual override of the alt attribute
20.10.23 - 25.02.24
Artes Mundi 10
Carolina Caycedo

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
24.02.24 - 24.02.24
Gweithdy Gaeaf - Lliwio Indigo
Treuliwch y diwrnod yn lliwio sgarff indigo gan ddefnyddio technegau Shibori wedi'u pwytho gyda Jeanette ac Ellie Orrell.

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
04.11.23 - 02.12.23
Caredig i'r Meddwl - Clwb Celf Prynhawn Sadwrn
Ar gyfer plant 7 - 11 oed

Darganfyddwch fwy
manual override of the alt attribute
27.01.24 - 27.01.24
Gweithdai Gaeaf Gof Plastig
Bronwen Gwillim

Darganfyddwch fwy

Mae Oriel Davies yma i ysbrydoli, cyffroi, ymgysylltu a herio trwy gelf weledol gyfoes arloesol.

Mae Oriel Davies yn cysylltu pobl â chelf a diwylliant cyfoes yng Nghanol Cymru gan ddarparu cyfleoedd i brofi artistiaid Cenedlaethol a Rhyngwladol sy'n gweithio o fewn cyd-destun Cymreig mewn amgylchedd ysgogol, gafaelgar, cynhwysol a chroesawgar.

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ar lan yr Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.

Mae'r oriel ar agor:

Mawrth - Sadwrn 10 – 4

Ac eithrio digwyddiadau arbennig

Gwyliau banc ar gau

Caffi yn cau am 3

Mae croeso i chi hefyd ddod â phicnic ac eistedd yn y parc neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y glaswellt. Mae ein Caffi ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn 10-3.

Mae'r ystafell gyfarfod ar gael i'w harchebu.

Mae toiledau ar gael.

Ymweld â Ni

Mae croeso i chi alw heibio i ymweld â ni yn ystod ein horiau agor. Rydym wrth ymyl yr orsaf fysiau, 7 munud ar droed o'r orsaf drenau, a ger Maes Parcio Back Lane.

Os oes gennych chi anghenion penodol ar gyfer eich ymweliad, gofynnwch. Cysylltwch â ni dros y ffôn ymlaen llaw, wrth i ni geisio darparu ar gyfer ein holl ymwelwyr. Mae parcio cyfyngedig i bobl anabl ar gael y tu allan i'r oriel, sydd i gyd ar un lefel.

Edrychwn ymlaen at eich gweld.

https://orieldavies.org/about/café

Croeso Cynnes Warm Welcome

Mae Oriel Davies yn croesawu ymwelwyr i’r oriel i brofi a mwynhau perfformiadau, gweithdai a digwyddiadau cymunedol y gaeaf hwn.

Darllenwch y stori llawn
Croeso Cynnes Warm Welcome

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd i ymuno â Bwrdd Oriel Davies i helpu i lunio dyfodol yr oriel.Hoffem glywed gan ...

Darllenwch y stori llawn
Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd