Cymraeg

Beth mae ein gwirfoddolwyr yn ei wneud?

Bydd ein gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau sy'n berthnasol i fywyd bob dydd mewn sefydliad celfyddydol prysur. Byddant yn gweithio ochr yn ochr â staff i ofalu am weithiau celf, yr arddangosfeydd ac ymwelwyr. Byddant yn rhan o wyneb cyhoeddus Oriel Davies Gallery ac yn croesawu ymwelwyr ac yn cyfoethogi eu profiad. Gall gwirfoddolwyr gefnogi artist a staff oriel wrth iddynt arwain sesiwn gweithdy creadigol gydag aelodau o’r cyhoedd, ar-lein, yn y mannau arddangos neu’r tu allan yn yr amgylchedd naturiol.

Bydd ein gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant llawn ac yn cael eu cefnogi gan staff yr oriel bob amser. Mae Oriel Davies yn gadarnhaol ynghylch helpu unigolion i ddatblygu eu potensial.

You might also be interested in...