Cymraeg

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn rhoi cyfle gwych i chi gwrdd â phobl, i ddysgu neu ddatblygu eich sgiliau ac i gael hwyl. Ar hyn o bryd rydym yn datblygu rhaglen wirfoddolwyr gyffrous lle gallwch chi chwarae rhan lawn ym mhopeth sy'n digwydd yn eich oriel gelf gyfoes leol. Rydyn ni am roi gwirfoddolwyr o bob rhan o'r gymuned yng nghanol popeth a wnawn. Rydym yn hyrwyddo ystod o gyfleoedd sy'n addas i bawb. Rydym yn ddiolchgar iawn eich bod yn ystyried ymuno â ni ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i dîm Oriel Davies.

You might also be interested in...