Cymraeg

Cyfle gwirfoddoli ar sail natur

Rydym yn chwilio am wirfoddolwr i helpu gyda’n gweithdai cerfio llwyau ym mis Mehefin a Gorffennaf

 • Mae Oriel Davies a’r cerfiwr llwyau Graham Beadle o Lofthouse Spoons yn cynnal cyfres o chwe gweithdy cerfio wedi’u lleoli ym mharcdir y Drenewydd. Mae gennym gyfle am rôl wirfoddol werth chweil i gefnogi’r gweithdai gwych hyn.

  Byddai'r rôl yn addas ar gyfer rhywun sydd â diddordeb mewn crefftau traddodiadol, neu'n edrych i gael profiad o weithio yn yr awyr agored a gyda grwpiau cymunedol. Oherwydd natur y rôl, mae angen lefel resymol o ffitrwydd corfforol. Bydd y prif gyfrifoldebau yn cynnwys (gyda hyfforddiant llawn yn cael ei roi):

  Helpu i osod a phacio offer cario lawr mewn troli o'r oriel i'r parc (taith gerdded 4 munud)
  dŵr berwedig ar gyfer te a choffi a gwneud diodydd

 • Gwneud i gyfranogwyr deimlo bod croeso iddynt - helpu unigolion os oes angen

 • Helpu i feithrin amgylchedd dysgu cynhwysol

 • Helpu i gynnal amgylchedd diogel

 • Bydd cyfle i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd, a fydd yn canolbwyntio ar sgiliau cymell a cherfio prenDyddiadau
Dydd Gwener 23ain a 30ain Mehefin, 7fed, 14eg a 21ain Gorffennaf

Bydd sesiynau amseru yn rhedeg 1 - 4pm, gyda 30 munud wedi'u gosod a'u pacio i lawr y naill ochr, felly bydd eich angen 12.30 pm - 4.30pm

Rhoddir cyflwyniad byr i wirfoddolwyr a hyfforddiant angenrheidiol.

Mae gan wirfoddolwyr oriel fynediad i Gredydau Amser Tempo. Gallwch gofrestru ac yna ennill credydau am unrhyw wirfoddoli yn yr oriel y gellir ei ddefnyddio ledled y DU ar gyfer digwyddiadau, profiadau a mwy.

Cysylltwch â kate@orieldavies.org i holi am y rôl


Mae Oriel Davies yn gweithio gydag Open Newtown, Cultivate ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn i ddarparu gweithdai ystyriol tan fis Gorffennaf 2023. Wedi'i ariannu trwy Raglen Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru.

Published: 14.06.2023