Cymraeg

News: Cyfleoedd

52 E774 D3 9 C7 C 4 B25 995 D 1037 B7711 B86

Cyfle: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Published on Dydd Llun 1st Mai 2023 at 5:00 YB

Rydym yn chwilio am rywun i adrodd ein straeon

Read more about Cyfle: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

3 F2 A03 A9 CF66 48 A8 9 D2 A 4313 AADD5358

Cyfleoedd

Published on Dydd Llun 5th Rhagfyr 2022 at 11:31 YH

Galwad Agored

Read more about Cyfleoedd

1207708 A D9 C7 4 E23 8 DC6 9 D8059 F421 F3

Cyfleoedd

Published on Dydd Sadwrn 1st Hydref 2022 at 11:11 YB

Dyddiad cau wedi'i ymestyn i ddydd Gwener 14 Hydref 5pm

Cyfres o Gyfleoedd Artistiaid yn Ysbyty Cymunedol Bro Ddyfi, Prosiect Iechyd a Lles, Machynlleth

‘Ffydd Gobaith Cariad’ / ‘Faith Hope Love’

Read more about Cyfleoedd

761 B8 B57 91 FF 4 D0 B AA36 9 BEE32 A14 CE7

Cyfle

Published on Dydd Sadwrn 9th Ebrill 2022 at 10:06 YB

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni! gwnewch gais yn ysgrifenedig steffan@orieldavies.org

Read more about Cyfle

7 AE2 D448 FEC6 4107 B456 7746 A89 DF57 A

YSGRIFENWYR!

Published on Dydd Gwener 14th Ionawr 2022 at 8:46 YB

Ysgrifenwyr! Er gwaethaf ei syniadau blaengar niferus, roedd Robert Owen yn ddyn ei gyfnod. Mae gan y diwydiant tecstilau bryderon cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol ac mae llawer o'r materion hyn yn berthnasol i'r cyfoes. O gaethwasiaeth, llafur plant, siopau chwys, anghydraddoldebau a chamfanteisio i erydiad tir a ffasiwn taflu i ffwrdd mae stori tecstilau yn agor llawer o gwestiynau a dadlau. Rydym yn chwilio am awdur o liw sydd am archwilio rhai o’r syniadau hyn, i greu cerdd neu delyneg fer sy’n archwilio etifeddiaeth Robert Owen. Bydd yr awdur yn cyfarfod â phlant ysgol neu grwpiau cymunedol penodol i rannu eu profiad o ddarllen ac ysgrifennu ym mis Chwefror ac annog pobl i ysgrifennu rhywbeth hefyd. Bydd y gwaith yn cael ei gynnwys mewn prosiect celf cyhoeddus a fydd yn cael ei ddadorchuddio ym mis Mai 2022

Faint: £1750 (Yn seiliedig ar £250 y dydd). Gwnewch gais trwy e-bost at steffan@orieldavies.org erbyn 23/01/22 (pwnc “writer”)

Read more about YSGRIFENWYR!