Cymraeg

Caffi | Cafe

Rydyn ni'n gwneud coffi anhygoel!

Mae'r caffi wedi dod yn rhan annatod o'r oriel a'n rhaglen unwaith eto. Ein bwriad yw bod elw caffi yn cefnogi ein rhaglen, ond mae hyn yn cael ei effeithio gan yr economi.

Mae hyn wedi ein gorfodi i ailfeddwl am y caffi ac, o ddiwedd mis Mawrth, byddwn yn dychwelyd at y model gwreiddiol o weini diodydd, cacennau a thost yn unig. Mae hyn oherwydd y cynnydd mewn costau ar gyfer cynhwysion amrwd, staffio (rydym yn talu Cyflog Byw teg i’n staff) ac ynni.

Dydd Gwener fydd diwrnod bara Andy o hyd ac mae gennym ni laeth Daisy Bank ar gael bron bob dydd, a pheidiwch ag anghofio ein bod ni hefyd yn gwerthu hufen iâ blasus.

Yn olaf, bydd llawer ohonoch yn adnabod Tim sy'n gweithio yn y caffi. Mae Tim yn ein gadael. Dymunwn y gorau iddo a diolch iddo am ei holl waith caled ac ymrwymiad dros y 12 mis diwethaf. Efallai y bydd yn dal yn ôl yn achlysurol ond yn y cyfamser dymunwn yn dda iddo yn ei fentrau newydd.

Published: 20.03.2024