Cymraeg

Datganiad Covid

Datganiad Covid

Mae Oriel Davies ar gau ar hyn o bryd. Rydym yn bwriadu ailagor yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, a chroesawu ymwelwyr yn ôl i werthfawrogi a mwynhau ein brand unigryw o gelf gyfoes yn ein horiel hardd yn y parc, ger Afon Hafren yng Nghanolbarth Cymru.


Bydd y siop a'r orielau yn ailagor o ddydd Llun 17 Mai.

Rydym yn parhau i gynnal mesurau i sicrhau diogelwch ein staff a'n hymwelwyr, gan gynnwys gallu cyfyngedig, systemau unffordd a mesurau pellhau cymdeithasol. Gwiriwch Ganllawiau Llywodraeth Cymru cyn archebu tocyn diwrnod a'n helpu ni i gyd i gadw'n ddiogel.
Yna byddwn ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sul 11-5 (ar gau ar ddydd Llun) dros yr haf.

Yn anffodus ni fydd caffi Lorna Relish yn ailagor, ond mae croeso i chi ddod â phicnic a naill ai eistedd ar y patio neu fenthyg blanced Cecile Johnson Soliz i eistedd ar y gwair. Gobeithiwn gyhoeddi caffi newydd yn fuan.

Os hoffech wirfoddoli, cysylltwch â ni.

Bydd yr ystafell gyfarfod yn parhau ar gau am y tro.
Bydd toiledau ar gael, gyda chyfleoedd glanweithio ychwanegol.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus. Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi popeth rydych chi wedi'i wneud dros y flwyddyn ddiwethaf i'n cefnogi ni a'n cymuned. Gallwch ein cefnogi yma
Gobeithio y byddwch chi i gyd yn parhau i fod yn ddiogel ac yn iach.

Cymerwch ofal ac edrychwn ymlaen at eich gweld eto yn fuan.

🙌 Golchwch eich dwylo

↔️ Cadwch eich pellter

😷 Gwisgwch fasg

Published: 13.05.2021