Cymraeg

Criw Celf yn dechrau Mis Mawrth 2023

Darganfod mwy am ein rhaglen greadigol i bobl ifanc.


Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau dydd Sadwrn 11 Chwefror

Rydyn ni newydd lansio rhaglen Criw Celf eleni ar gyfer pobl ifanc sydd â diddordeb brwd yn y celfyddydau gweledol.

Bydd y rhaglen yn ymgysylltu â rhai o artistiaid mwyaf cyffrous ac amrywiol Cymru, gan weithio gyda rhaglen ysbrydoledig yr oriel o arddangosfeydd a digwyddiadau.

SUT I WNEUD CAIS


Sut i wneud cais ar gyfer Criw Celf 2023

Cwblhewch y ffurflen gais gyda rhiant neu ofalwr

Anfonwch luniau o ansawdd da atom o ddau o'ch hoff ddarnau o waith diweddar.

Dywedwch wrthym am artist byw sy'n eich ysbrydoli a pham. Hoffem wybod pam mae bod yn greadigol yn bwysig i chi. Rhannwch hwn mewn datganiad byr (uchafswm o 200 gair), recordiad llais neu fideo.

Anfonwch at kate@orieldavies.org

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - DYDD SADWRN 11 CHWEFROR 2023

AM CRIW CELF

Mae Criw Celf yn rhaglen greadigol ar gyfer pobl ifanc sydd ag angerdd am y celfyddydau gweledol.

Mae Oriel Davies yn dod â phobl ifanc 12 i 18 oed ynghyd i brofi celf weledol gyfoes trwy weithdai, ymweliadau â stiwdios artistiaid ac orielau cyhoeddus a digwyddiadau.

Rydym am wneud y broses ymgeisio mor hygyrch â phosibl. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob lefel o brofiad mewn unrhyw gyfrwng - gall hyn fod yn ddatganiad ysgrifenedig byr, recordiad llais neu fideo neu sgwrs wyneb yn wyneb er enghraifft).

Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl ifanc sy'n cael eu tangynrychioli yn y celfyddydau a diwylliant cyfredol. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, artistiaid ifanc o liw, artistiaid ifanc anabl, LGBTQIA+ a phobl ifanc anneuaidd, a phobl ifanc sy'n ystyried eu hunain yn ddosbarth gweithiol.

Mae ffi o £35 yn daladwy wrth dderbyn sy’n cynnwys costau’r holl weithgareddau, deunyddiau a thripiau. Mae lleoedd am ddim ar gael i ymgeiswyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais, cysylltwch â Kate ar 01686 625041 neu e-bostiwch kate@orieldavies.org

Arlunio Rembrandt gyda Christine Mills

Published: 18.01.2023